ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
főkönyvelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
• Személyi juttatásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvelése
• ASP Adó zárási összesítők alapján gazdasági események könyvelése
• Analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, főkönyvi egyeztetése
• Érd MJV Önkormányzata és költségvetési szerveire vonatkozóan időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések és beszámolók készítése a KGR-K11 rendszerben

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-13/2023. ikt.

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 16175 Intézményi iktatószám: 14/ERD-189-13/2023
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 19. pontja szerinti I. besorolási osztályban előírt végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. mellékelt 19. pontja szerinti I. besorolási osztályban előírt végzettség
  • mérlegképes könyvelői végzettség, ill. Pénzügyminisztériumi regisztráció
  • könyvelői - legalább 3-5 év - szakmai tapasztalat


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  • Forrás Net integrált könyvelő program ismerete
  • MS Office irodai alkalmazások ismerete


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.18. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook ÉMJV Önk
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.19.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.26.