ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
adóügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó helyi iparűzési adó adatbejelentések feldolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása, adózók nyilvántartásba vétele az ASP szakrendszerben. Ügyfelek tájékoztatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-
ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu  mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-5/2023. ikt

Feltételek, ElőnyökPályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság


Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. szint Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA) felsőfokú szakirányú továbbképzés kamarai mesterképesítés szakképesítés, ismeretlen képzési terület, 29/2012.(III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 19. pontja szerint I. besorolási osztályban szerzett szakképzettség

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9569
Intézményi iktatószám: 14/ERD-189-5/2023.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- önkormányzati adóügyi igazgatásban szerzett gyakorlat
- ASP Adó program ismerete
- közigazgatási szakvizsga
- ingatlan értékbecslő szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.07. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu , Érdi Újság, facebook- Érd MJV Önk.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.12.