ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Főkönyvelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

• Személyi juttatásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvelése
• ASP Adó zárási összesítők alapján gazdasági események könyvelése
• Analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, főkönyvi egyeztetése
• Érd MJV Önkormányzata és költségvetési szerveire vonatkozóan időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések és beszámolók készítése a KGR-K11 rendszerben.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra Kttv., valamint ÉMJV Polg.Hiv. közszol. szabályzata az irányadó.

Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85.§ -ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42.§ (1)bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46.§-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu  mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-6/2023. ikt. számot.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012.(III.7.) Korm rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja I-es besorolási osztályban előírt végzettség
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- 29/2012.(III.7.)Korm.rendelet 1.melléklet,19.pontja szerinti I.besorolási osztályban előírt végzettség
- Mérlegképes könyvelői végzettség, ill. Pénzügyminisztériumi regisztráció
- Könyvelői- legalább 3-5 év szakmai tapasztalaz

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- Forrás Net integrált könyvelő program ismerete
- MS Office irodai alkalmazások ismerete
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.07. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu,Érdi Újság, FB Érd MJV ÖNK
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.19.