ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
hagyatéki ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján a hagyatéki eljárások jegyzői szakaszának lefolytatása, póthagyatéki eljárások előkészítése, hagyatéki leltár felvétele, helyszíni leltár készítése, közjegyzők részére továbbítása. Megkéri az adó- és érték bizonyítványt. 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-10/2023. ikt. 

Feltételek, Előnyök


Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 14. pont szerinti II. besrolási osztály

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 14. pontja szerinti I. besorolási osztály

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:

- hatósági munkakörben szerzett gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
- informatikai ismeretek
- ingatlan értékbecslői képesítés, vagy ezzel egyenértékű egyetemi végzettség

 


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- adatkezelési nyilatkozat


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.23. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.02. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook-Érd MJV Önk
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.03.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.26.