ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Jogi előadó
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó - jogi tevékenységgel összefüggő - feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat belső szabályzatainak elkészítése, aktualizálása. A hatályos jogszabályok figyelemmel kísérése.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJVPolg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu  mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-13/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjához előírt végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- informatikai ismeretek
- adatvédelmi ismeretek
- közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Adatkezelési nyilatkozat
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.21. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.28. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.29.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.10.