ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Jogi előadó
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó –jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak jogi szempontú előkészítése a szakmai Főosztályokkal együttműködve; szerződések szerkesztése; jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése; jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban; jogviták peren kívüli rendezésében. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető szervezet bemutatása: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu  e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-189-4/2023. feltüntetni szíveskedjen. 

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:

5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Jog, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség


Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolg szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- Jogi szakvizsga
- Informatikai ismeretek
- Adatvédelmi ismeretek
- Közigazgatási szakvizsga


A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
-

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Probléma-megoldó készség (alap)
- Döntési képesség (alap)
- Kommunikációs készség (alap)
- Terhelhetőség (egyéb)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.07. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu , Érdi Újság, facebook - Érd MJV
Önkormányzata
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.11.