ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Jogi előadó
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó –jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak jogi szempontú előkészítése a szakmai Főosztályokkal együttműködve; szerződések szerkesztése; jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése; jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban; jogviták peren kívüli rendezésében. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
Álláshirdető szervezet bemutatása: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-8/2023. ikt.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. melléklet 22. pontja szerinti végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- Jogi szakvizsga
- Informatikai ismeretek
- Adatvédelmi ismeretek
- Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.18. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu , Érdi Újság, facebook - Érd MJV
Önkormányzata
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.19.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.24.