ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA


pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
személyzeti ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, munkavállalóinak alkalmazásával kapcsolatos személyzeti feladatok teljes körű végrehajtása. A Jegyző által meghatározott munkafeladatok ellátása a Személyzeti Osztály vezetőjével együttműködve.
Betöltendő állás szakmacsoportja: HR és munkaügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-9/2023. ikt.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 - Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pontja szerinti I. besorolási osztályban szerzett végzettség


Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pontja szerinti I.besorolási osztályban szerzett végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- KIRA program ismerete
- közigazgatási szakvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- adatkezelési nyilatkozat
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.18. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook ÉMJV Önk.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.19.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.26.