ÉRD Megyei Jogú Város polgármesterének
13/2023. (VI.23.) számú határozata

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) számú kormányrendelet 83. § (1) bekezdés alapján biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedően, a magán ingatlanokon és közösségi vízvételi helyeken, a víziközmű által szolgáltatott ivóvíz felhasználás korlátozását rendelem el, az alábbi időszakokra, és napszakokra kiterjedően:

2023.július 1. napjától augusztus 20. napjáig reggel 5:00 és 9:00 óra között, valamint este 18:00 és 23:00 óra között a közüzemi ivóvíz hálózatról TILOS a locsolási és medencefeltöltési célú vízhasználat!

 

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

 

Határidő:          2023. július 1.
Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

INDOKOLÁS

A meghatározott időszakra vonatkozó részleges locsolási tilalom elrendeléséről szóló polgármesteri döntéshez

 

Az Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint, Sóskút és Pusztazámor településeket ellátó ivóvízrendszer a nyári időszak reggeli és esti napszakaiban elérte kapacitásai felső határát. A kapacitások növelésének tervezése a megfelelő szakemberek bevonásával és a települések vezetőinek folyamatos tájékoztatásával már elindult, ezek azonban hosszabb időtávú munkálatok, amelyek idén nyáron még nem oldhatják meg a problémát.

A vízfelhasználási csúcsidejében, a nyári időszakban, július 1. napjától augusztus 20. napjáig reggelente 5:00 és 9:00 óra között, esténként pedig 18:00 és 23:00 óra között a legintenzívebb a fogyasztói vízfelhasználás, részben a kerti locsolásoknak, medencefeltöltéseknek köszönhetően. Ilyenkor ideiglenes vízhiányos állapot is bekövetkezhet egyes felhasználási területeken. A nyári, időszakos vízhiány megelőzésének érdekében szükségessé válik a locsolási és a medencefeltöltési tevékenységet mellőzni az egyébként is intenzív vízfelhasználási időszakban.

Tekintettel arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) számú kormányrendelet 83. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el, a határozat rendelkező szakaszában meghoztam a döntésemet.

 

Érd, 2023. június 23.

Dr. Csőzik László
polgármester