Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Felhívások, tájékoztatók

FELHÍVÁS - Lakott területre bemerészkedett rókák elleni hatékony védekezésre

FELHÍVÁS
Lakott területre bemerészkedett rókák elleni hatékony védekezésre
 
 
Tisztelt Érdi Lakosok!
 
 
Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a vadonélő rókák sokszor a lakott területekre is bemerészkednek. Önkormányzatunk kiemelt célja, hogy a lakosok biztonságos, élhető környezetben éljenek. Ez mindannyiunk felelőssége, erre tekintettel az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket. 
 
A lakott területen megjelenő fajok kezelését a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza, melynek értelmében indokolt esetekben a kárt okozó vad elejtése az illetékes rendőrkapitányság engedélyezését követően lehetséges. A probléma helyi szinten kezelhető, ugyanakkor az engedélyeztetés folyamata nem teszi lehetővé az azonnali intézkedést. 
 
 
A rókák kilövésének elkerülése érdekében kérjük a tisztelt lakosság együttműködését. 
  • Az állatok egyre többet merészkednek be a kertekbe, keresnek élelmet, ezért a közterületi hulladéktárolókba csak lezárt zsákokban helyezzenek el olyan hulladékot, amely esetleg élelemként szolgálhat a rókák számára! 
  • Több szempontból is fontos, hogy a háztartási hulladékot, főleg a feleslegessé vált élelmiszermaradékot gondosan zárják el szemeteszsákokban és szeméttárolókban, továbbá éjszakára ne hagyjanak az udvaron vagy a közterületeken állateledelt macskák, kutyák számára, mivel a könnyen hozzáférhető élelem miatt a rókák is gyakrabban visszajárhatnak az emberek lakóhelyeinek környékére.
  • A lakott területen a jó gazda gondossága szükséges ahhoz, hogy a háztáji állatok se váljanak a rókák prédájává. A baromfikat tartsák bekerített helyen, éjszakára jól zárható ólban helyezzék el, ahova nehezebben jut be a róka!
  • Nagyobb odafigyeléssel ügyeljenek a saját ingatlanuk rendjére, ott hulladékot, törmeléket ne halmozzanak fel, amely esetlegesen jó búvóhelyet nyújtana az állat számára.
  • Érdemes a kerítés átjárhatatlanságát biztosítani, és ha fennáll a veszély a rókák beköltözésére, akkor a nagyobb udvarokban ajánlott a kotoréknak alkalmas sűrű, eldugott, bozótos részeket kitisztítani. 
 
Tovább...

Szén-monoxid tájékoztató 2021

PEST MEGYEI

KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

 

Tájékoztatás

A szénmonoxid (co) éghető anyagok (pl. Fa, gáz, stb.) Tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál.

Ha a tüzelő-fűtőberendezésünk a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, ill. Nincs rajta szellőző nyílás, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása és az égéstermék a lakásba visszaáramlik.  Így rendszeresen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra!

Amennyiben a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése) szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, co forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni.

Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket!

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését a kéményseprők számára.

Tovább...

Tájékoztatás országos ügyfélszolgálati hálózat megnyitásáról NHKV Zrt.

Tájékoztatás országos ügyfélszolgálati hálózat megnyitásáról

 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ( a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2021. májusától jelentősen bővítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban elérhető ügyfélszolgálati irodák körét.
 
A fentiek következtében örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Érden is a lakosság számára közvetlenül elérhető ügyfélpontot nyitottunk meg.
 
Az NHKV Zrt. a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel, a Magyar Posta Zrt.-vel, valamint az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-vel közösen végzi az egyes ügyfélszolgálati, számlázási, valamint a díjhátralékok beszedésével kapcsolatos feladatokat. A személyesen elérhető ügyfélpontokat az NHKV Zrt.-vel közösen a Magyar Posta Zrt. és az MVM Ügyfélkapcsolati Kft biztosítja ügyfeleinknek összesen 178 településen.
 
Az új ügyfélpontokon az NHKV Zrt. megbízásából elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére van mód. Természetesen a hulladékszállítással (például többlethulladék elszállítása, eseti lomtalanítás, edényzet cseréje vagy mozgatása stb.) az adatváltozással (szerződéskötéssel,- módosítással,- megszüntetéssel), illetve az egyéb technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, a közszolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.
 
Az országosan elérhető ügyfélszolgálati hálózat révén magasabb szintű fogyasztói elégedettséget szeretnénk elérni a bejelentések, panaszok személyes intézése, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás területén.
Tovább...

FELHÍVÁS AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSSAL KAPCSOLATBAN ELJÁRÓ HATÓSÁG MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Érdi Lakosok!

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2021. március 1-jén hatályba lépett módosításával az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék esetében a hulladékgazdálkodási hatóság folytat le hatósági eljárást. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)

jelöli ki.

Tovább...

Korhadt, beteg, viharban sérült közterületi fák, illetve károk bejelentése

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a közterületeken lévő korhadt, beteg vagy viharban megsérült fa gallyazását, kivágását az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (ÉKFI) végzi.

 

Az erre vonatkozó bejelentést megtehetik

az ÉKFI bejelentőoldalán: http://www.ekfi.hu/bejelento_felulet.php

e-mail-ben: titkarsag@ekfi.hu

telefonon: 0623/365-610 vagy

levélben: ÉKFI, 2030 Érd 2. Postafiók 29 címen.

 

Kérjük, hogy az ilyen fák által okozott károk bejelentést is a fent megadott elérhetőségek egyikén tegyék meg.

Tovább...

Településkép védelem

Tisztelt érdi Lakosok, Építtetők!

 

A településkép védelme a főépítészi feladatok kiemelt fontosságú ügye, ugyanakkor könnyen belátható, hogy mindannyiunké, hiszen településünk arculata közérzetünkben és ingatlanaink értékében is megmutatkozik.

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy az országos és a helyi előírásokat a lakosság nem ismeri, kevesen élnek a lehetőséggel, hogy az építkezések kapcsán tájékozódjanak.

Fontos, hogy mindenki ismerje mit, hová, hogyan lehet építeni: a telkünknek ugyan mi vagyunk a tulajdonosai, mégis egy nagyobb közösséghez tartozunk: az ingatlanunk állapota hat a lakókörnyezetre, a településképre. Mindaz, amit építünk, évtizedekig lesz jelen a városképben. Ezek az épített elemek határozzák meg azt is, hogy mit lát egy következő generáció szépnek, elfogadhatónak.

Érden az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára 2023. július 15-től változtatási tilalom lép életbe az Lke és Vt övezetekben. https://or.njt.hu/eli/v01/731256/r/2023/23/2023-07-15

Tovább...