Településkép védelem

Tisztelt érdi Lakosok, Építtetők!

 

A településkép védelme a főépítészi feladatok kiemelt fontosságú ügye, ugyanakkor könnyen belátható, hogy mindannyiunké, hiszen településünk arculata közérzetünkben és ingatlanaink értékében is megmutatkozik.

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy az országos és a helyi előírásokat a lakosság nem ismeri, kevesen élnek a lehetőséggel, hogy az építkezések kapcsán tájékozódjanak.

Fontos, hogy mindenki ismerje mit, hová, hogyan lehet építeni: a telkünknek ugyan mi vagyunk a tulajdonosai, mégis egy nagyobb közösséghez tartozunk: az ingatlanunk állapota hat a lakókörnyezetre, a településképre. Mindaz, amit építünk, évtizedekig lesz jelen a városképben. Ezek az épített elemek határozzák meg azt is, hogy mit lát egy következő generáció szépnek, elfogadhatónak.

Érden az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára 2023. július 15-től változtatási tilalom lép életbe az Lke és Vt övezetekben. https://or.njt.hu/eli/v01/731256/r/2023/23/2023-07-15

Tovább...