Felhívás 

Barnakőszén szükséglet felmérés Érden

Tisztelt Érdi Lakosok!

 

A jelentősen megváltozott gazdasági környezet, az energiaárak drasztikus emelkedésére tekintettel a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosságnak a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

A fentiekre való tekintettel felhívom a városban élők figyelmét, hogy amennyiben barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az önkormányzatnál.

Az igények felmérése a kormányzati döntés megalapozását, a háztartásonként leadott igénylések települési szintű összesítését szolgálja, az igénybejelentés önmagában fűtőanyag ellátásra jogosultságot nem keletkeztet.

Az igényeket a háztartásonként, a barnakőszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik 2022. szeptember 29-én 16.00 óráig a mellékelt nyomtatvány kitöltésével, és az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (2030 Érd, Alsó utca 3.) kihelyezett gyűjtőládába vagy a barnakoszen@erd.hu e-mail címre történő eljuttatásával.

További tájékoztatás a nyomtatványon található.

 

Érd, 2022. szeptember 21.

 

Közreműködésüket előre is köszönöm, tisztelettel:

dr. Csőzik László
polgármester