Melléklet a 6/2022.(III.23.) SB. határozatához

 

Felhívás

az Érdi Sport Díjra

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sport teljesítményért azoknak a személyeknek, vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.

A díj 2022. augusztus 20-án kerül átadásra.

Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport Bizottság tesz javaslatot.

A Sport Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre!

 

A javaslatokat a Sport Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani (2030 Érd, Budai út 8.).

 

A benyújtás határideje: 2022. június 10.

 

 

                        Sport Bizottság