Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés változásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján -, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

A Kormány 368/2022. (IX.29.) rendeletének 1. § (4) bekezdésében arról rendelkezett, hogy a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet nem adható ki.

Fentiekre tekintettel az eddig beérkezett, őszi szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó nyilatkozatokat tárgytalannak kell tekinteni.

Felhívom a szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy akik a 2022/2023. tanév téli és tavaszi szünidőire már benyújtották nyilatkozatukat, újabb nyilatkozatot nem kell tenniük.

A 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a 2022/2023. tanévben a téli szünidő 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig tart (11 munkanap).

Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat nyomtatvány (gyermekenként egy) és a tájékoztató levél szülőkhöz való eljuttatása a hatályos jogszabálynak megfelelően, 2022. szeptemberében megtörtént. Amennyiben a nyilatkozatot valamilyen oknál fogva mégsem kapták kézhez, illetve a jogosultság ezt követően keletkezett, a kérelmek benyújtására postai úton, vagy személyesen a Humán-szolgáltatási Főosztályon ügyfélfogadási időben (2030 Érd, Budai út 8.) valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán (2030 Érd, Alsó u. 3.) van lehetőség.

Az étkezés helyszínei:

Érdi Kincses Óvoda étkezője
2030 Érd, Edit u. 3.
vagy az

Érdi Szivárvány Óvoda étkezője
2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

  Érd, 2022. október 10.

 Dr. Feik Csaba
 jegyző