MVM XPert Zrt.

Tárgy: Átviteli hálózat üzembiztonságának fokozása a Dél-pesti régióban munka során a „Dunamenti Erőmű-Dunaújváros /-II. 220 kV-os táwezeték átépítése" megnevezésű projekt munkakezdésének bejelentése"

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk 2023. május 18. napján megkezdi a tárgyban jelölt távvezeték nyomvonal 1-40-es oszlopok közötti szakaszán történő építési munkálatait. A munkavégzés előre láthatóan 2023. december 31. napjáig fog tartani.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet."

A munkavégzés kiterjed Érd közigazgatási területéhez tartozó 0110/105, 0110/28, 0110/29, 0110/93, 0113118, 0113/19, 0113/20, 0113/62, 0124/79, 0124/96 hrsz-ú ingatlanokra.

A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlan/ok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:

MVM XPert Zrt.
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.