Ezen gondolatok miatt szeretnénk kiemelni néhány előírást, melyek be nem tartása gyakori jelenség:

  • Egy telken építeni egy-két kivételtől eltekintve építési helyen belül lehet: minden telekhez tartozik elő-, oldal- és hátsókert, ami védett terület, és akkor sem helyezhető el rajtuk épület, ha a kerthasználatunk szempontjából kedvező lenne. Ezek a területek biztosítják a szomszédok közt a kellő távolságot.
  • Érden nem lehet konténert, mobil házat (kész termékként megvásárolt és helyszínre szállított építmény) lakóterületen elhelyezni. Gépkocsitárolóként sem!
  • A hátsókertben épülő tárolókat a hátsó telekhatártól közelítőleg 2 m-re kell elhelyezni, hogy a szomszédos telken álló, vagy csak tervezett tároló épület ereszétől 3 m biztosított legyen – ez a szükséges legkisebb tűztávolság ilyen épületek közt.
  • Oldalkertben, előkertben fedett gépjárműtároló nem létesíthető, ez azt jelenti, hogy az utcai kerítés és a lakóház közötti teljes teleksávban tilos, az oldalsó telekhatárok mellett szintén. A legtöbbször utólagosan kialakított „lábakra állított tető” nagyon egyenetlen színvonalon készül el, legtöbbször mindenféle terv nélkül, a főépülettől eltérő építészeti megoldással, megjelenésük ezért kedvezőtlen.
  • A lakóövezetekben az épülő lakóházakhoz 1 gépkocsit épületen belül kell elhelyezni és kell egy önálló, min. 5 m2-es tároló helyiség is. Ilyen helyiségek nélkül egy kertes ház hosszútávon nem működőképes, hiszen nincs hely pl. a kerékpároknak, a kerti bútornak, a fűnyírónak. Hiányuk miatt utólag épülnek önálló tároló épületek, gyakran szabálytalan helyen, a főépülettől jelentősen eltérő építészeti színvonalon.
  • Betonelemes tömör kerítés létesítése utcai kerítésként nem kívánatos, a felületek sematizmusa kedvezőtlenül jelenik meg az utcaképben.
  •           1 m2 felületet meghaladó reklám- és hirdetőberendezések elhelyezése előtt településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni a város polgármesterénél. A városi főutcákat nemcsak Érden rombolja a sok gyenge színvonalú, harsány hirdetési felület, s mindezek kavalkádja.
  • Végül egy tanács: telekvásárlás előtt mindenképpen ajánlható a kapcsolatfelvétel és a tájékozódás a főépítész irodán, annak érdekében, hogy szakmabeli segítsen ellenőrizni azt, hogy az elképzelt tervek megvalósítására alkalmas-e a telek, nincs-e korlátozó tényező, egyéb kedvezőtlen adottság.

Az építési előírások helyi rendjéről részletesen az alábbi linken lehet tájékozódni:

 

ill. a 23/522-396, 23/522-380 telefonszámon és a foepitesz@erd.hu email címen, az elérhetőségen a településkép kedvezőbb alakítására vonatkozó javaslatokat is szívesen fogadunk.

Településünk építészeti értékeit­ – a múlt örökségét és a jelenkor követendő példáit - a Településképi Arculati Kézikönyv foglalja össze: 

A megismert szabályok betartása az együttélést segíti és a rend irányába mutat, amire – tapasztalataink alapján állítjuk - az Érden élőknek nagy igénye van.

A településkép javítása az önkormányzatra is jelentős feladatot ró, közterületalakítási tervekben kell megfogalmaznunk a jelenlegi elhanyagolt állapotok felszámolásának lehetőségeit, és a tervek ütemezett megvalósításával kell továbblépnünk.

Végül egy tanács:telekvásárlás előtt mindenképpen ajánlható a kapcsolatfelvétel és a tájékozódás a főépítész főosztályon, annak érdekében, hogy szakmabeli segítsen ellenőrizni azt, hogy az elképzelt tervek megvalósítására alkalmas-e a telek, nincs-e korlátozó tényező, egyéb kedvezőtlen adottság.

Együttműködésüket előre is köszönjük:

Főépítész Főosztály