Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Aktuális tájékoztatók

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről 2022.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján -, a szülő, törvényesképviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

 

A tavaszi szünet időtartama alatt

 2022.április 14-én és 19-én

11.00 – 12.00 óra között

biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.

 

Az étkezés helyszínei:

 

Érdi Kincses Óvoda étkezője

2030 Érd, Edit u. 3.

vagy az

Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

 

 

A szünidei gyermekétkeztetés iránti további kérelmek benyújtására elektronikus úton, postai úton vagy a Polgárok Háza előterében kihelyzett gyűjtőládában van lehetőség.

 

 

Érd, 2022. március 23.                            

 

 

 

                                            Dr. Feik Csaba

                                           jegyző

Tovább...

Az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021. évi pedagógiai-szakmai tevékenységének éves értékelése

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Kincses Óvoda

(2030 Érd, Edit u. 3.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032701

 

 

Intézményvezető:        Lehóczki Anna Elvira

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének h) pontja alapján, a fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

Tovább...

Az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021. évi pedagógiai-szakmai tevékenységének éves értékelése

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Szivárvány Óvoda

(2030 Érd, Edit u. 3.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

 

Intézményvezető:        Vincze Beáta

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének h) pontja alapján, a fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

Tovább...

Óvodák nyári zárása 2022.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2021/2022-es nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodákban a nyári zárás rendjét a 15/2022.(I.27.) határozat melléklete szerint határozza meg:

Tovább...