Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata - 2023. január 1. napjától 2024, december 31, napjáig terjedő határozott időtartamra - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 121/2022. (V. 26.) határozata alapján.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

Tel: 06 23/522-300/307 mellék, fax: 06 23 522-343

Kapcsolattartó: Berta Norbert ügyintéző

 1. Az eljárás tárgya:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek, és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszer, az alkalmassági feltételeket, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 1. A pályázaton való részvételt feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, vagy ezeknek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli

székhellyel rendelkező szolgáltató csak abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.  Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 1. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei:

A pályázati kiírás beszerzésének határideje a benyújtási határidő napja.  

A pályázati kiírás ára: 100.000,- Ft+Áfa. A kiírás ellenértékét átutalással vagy csekken teljesítheti Érd Megyei jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlájára. A befizetés igazolásának ellenében vehető át a pályázati kiírás dokumentációja. Helye: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Beruházási Főosztálynál, 2030 Érd, Alsó u. 1, fszt. 1. A pályázati kiírás megvétele az előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. napja, 12.00 óra.
 2. Az elbírálás módja és szempontjai:

A pályázat eredményének értékelése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. szeptemberi közgyűlésén történik.

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg a közszolgáltatási szerződés.

 1. Az eredményhirdetés és szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

             Eredményhirdetés: 2022. szeptember havi közgyűlésen

             Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2022. december hó

 1. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2023. január 1.
 2. A szerződés időtartama: 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.
 3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető:
 • Telefonon: 06 23/522-300 307 melléken,
 • Személyesen. a Városfejlesztési és Beruházási Főosztálynál, ügyfélfogadási időben
 • Hétfő: 13.00 - 17.30, szerda: 8.00 – 16.30 óráig.