Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, Törvényes képviselőket és tanköteles Tanulókat, hogy a benyújtandó dokumentumokhoz - például ilyen a Tehetséggondozó és Esélyteremtő Ösztöndíjpályázat - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46/A. § rendelkezései alapján már nem szükséges a tanulói jogviszony igazolása annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti.

Ezen tanévet követő évtől, a 16. életévüket betöltött tanulók esetén, a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal igazolható. Törvény vagy kormányrendelet ettől eltérő rendelkezést tartalmazhat.

A pályázati kiírásban szereplő egyéb dokumentumok benyújtása továbbra is szükséges az érvényesség megállapításához.

Érd, 2023. augusztus 31.