TÁJÉKOZTATÓ
a csatorna közműcsatlakozási támogatásról

(közismert nevén: a csatornapénz visszafizetéséről)

 

Érd Közgyűlése 2024. május 7-i ülésén elfogadta a csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló önkormányzati rendeletet.

A csatorna közműcsatlakozási támogatás (a továbbiakban: csatornatámogatás) szociális alapon nyújtott pénzbeli támogatás.

A támogatásra a közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység (ingatlan) tulajdonosa a következő feltételekkel jogosult:

  1. az érdekeltségi egységet életvitelszerűen használja, tehát az az érdi lakóhellyel (állandó lakhellyel) rendelkező polgár, aki tulajdonosa annak az ingatlannak, amelyre befizette (és aki befizette) a közműfejlesztési hozzájárulást;
  2. nyugdíjban, ellátásban, járadékban vagy egyéb járandóságban részesül,
  3. vagy háztartásában az egy főre jutó havi NETTÓ jövedelem nem haladja meg az 570 000 forintot. (Ennek számítási módja egy négy fős – 2 szülő + 2 gyerek – család esetében például: 570 ezer forint szorozva 4 fő, elosztva a két szülőre. Tehát a jövedelemhatár egy ilyen család esetében átlagosan NETTÓ 1,14 millió forintos jövedelem SZÜLÖNKÉNT. Három gyerek esetén már átlagosan nettó 1,425 millió forint szülőnként.)
  4.  mivel szociális támogatásról van szó, több ingatlanra történt befizetés esetén arra igényelhető vissza, amit életvitelszerűen használ a befizető-tulajdonos.

A támogatás ugyanazon érdekeltségi egységre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a tulajdonosok, illetve az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás mértéke a közműcsatlakozás során befizetett összeg, de legfeljebb 250 000 forint, amelynek igénylése az alábbi részletfizetési ütemezés szerint történhet: 

- 2024-ben a befizetett összegnek a 200 000 forintot meghaladó része, de legfeljebb 50 000 forint,

- 2025-ben a befizetett összegnek a 150 000 forintot meghaladó része, de legfeljebb 50 000 forint,

- 2026-ban a befizetett összegnek a 100 000 forintot meghaladó része, de legfeljebb 50 000 forint,

- 2027-ben a befizetett összegnek a 50 000 forintot meghaladó része, de legfeljebb 50 000 forint,

- 2028-ban a befizetett összegből fennmaradó, legfeljebb 50 000 forint összeg.

A csatornatámogatás évente egy alkalommal állapítható meg. A csatornatámogatás iránti kérelemhez a jövedelem igazolását kell csatolni.

 

A kérelemnyomtatvány 2024. május 15. napjától kitölthető, illetve letölthető:

a) Az https://eonkormanyzat.gov.hu oldalon az Önkormányzat Keresőnél Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát kiválasztva, az Ügyindítás menüpont alatt a Szociális Kérelem űrlapot kiválasztva. Ügyfélkapuval belépve a személyes alapadatok jelentős részét automatikusan betölti a rendszer.

Tekintse meg az alábbi videót, ami lépésről lépésre végigvezeti a kitöltési folyamaton.  

A kérelem fontos eleme a jövedelemigazolás beküldése. Felhívjuk a tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy erre az űrlap kitöltését és beküldését követően van mód, ugyanis ilyenkor a rendszer automatikusan kéri majd egy külön ablakban a csatolmányok (így a jövedelemigazolás) feltöltését.

b) a honlapon az Ügyintézés főmenüben megtalálja a Csatorna közműcsatlakozási támogatás almenüt, amelyből letöltheti a kérelmet, továbbá

c) papíralapon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érhető el.

A kérelem elbírálásának maximális határideje a kérelem benyújtásától számított hatvan nap, ám az Önkormányzat törekszik a lehető leghamarabb elbírálni a kérelmeket.

Tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy lehetőleg a kérelem benyújtásának elektronikus módját válasszák, mert ez jelentős mértékben lerövidíti az elbírálás idejét, így hamarabb megtörténhet a közműcsatlakozási hozzájárulás visszafizetése.

Az ügyintézéshez további tájékoztatást az ügyfélszolgálat és a Szociális és Egészségügyi Osztály telefonszámain elérhető ügyintézők nyújtanak.

A csatorna közműcsatlakozási támogatás iránti kérelem papír alapon történő benyújtására kizárólag a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán (2030 Érd, Alsó utca 3.) van lehetőség.

Jelen tájékoztató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2024. (V.8.) rendelete alapján készült, de önkormányzatunk vezetése a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve nyitott arra, hogy a rendelet módosítsa, illetőleg a jogosultsági feltételeket részlegesen megváltoztassa, adott esetben könnyítse.