Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa a https://www.erd.hu/ honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály (a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.erd.hu/-ra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek (továbbiakban: Törvény).

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő miatt nem akadálymentes:

  1. A Törvénynek való meg nem felelés:
    • a szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkezett pdf állományok esetében nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják;
    • A képernyő-felolvasó programot használó, illetve hangvezérléssel navigáló felhasználók részére a honlapon lévő vizuális összképet javító egyes beágyazott elemeknél előfordulhat, hogy az adott elemek tekintetében az akadálymentes használat nehézségekbe ütközik. A weboldalon található képek nem minden esetben rendelkeznek képolvasó szoftverek számára elérhető leírással.
  2. Aránytalan teher:
    • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala rendszeresen és nagy számban állít elő MS Office formátumú dokumentumokat, amelyekből pdf fájlok készülnek és jelennek meg honlapunkon. A jelenleg közzétett dokumentumok egy része nem mutat megfelelést (ezek a meg nem felelések nem akadályozzák az információk megtekintését).

 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 1/ERD-34711/2021. számon, 2021. augusztus 09-én önértékelés alapján készült.

A honlap tekintetében az (EU) 2016/2102 irányelv követelményeinek való megfelelés tényleges értékelése: a közszférabeli szervezet által végzett önértékelés. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nyilatkozatban foglalt állítások az (EU) 2016/2102 irányelvben meghatározott követelmények tekintetében pontosak legyenek és az abban meghatározott módszer valamelyikén alapuljanak.

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására az alábbi elérhetőség áll rendelkezésre:

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős:

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
dr. Konkoly Zita Jegyző
Cím:2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Levelezési cím: 2031 Érd, Pf.: 31.
E-mail cím: jegyzo@erd.hu
Telefon: +36-23-522-363

Végrehajtási eljárás

Amennyiben Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé. Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

dr. Konkoly Zita s.k.
Érd Megyei Jogú város Jegyzője