Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 8 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Parkvárosi Közösségi Ház, Érd, Bajcsy-Zsilinszky út

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Külön köszönti az ülésen megjelent Birta Bertalan és Pongráczné Kazinczi Mária Felső-Parkváros Civil Egyesület képviselőit, valamint a Polgárőrség képviseletében Macsotay Tibort és Pál Tibort, és nem utolsó sorban Simó Károlyt, aki a Polgármesteri Hivatal részéről  jelent meg.

Megállapítja, hogy 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

A jelenlévőkkel ismerteti az ülés napirendi pontjait.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet, és annak sorrendiségét.

 

Napirendi javaslat:

1.    Batthyány-program megtárgyalása II. forduló

2.    Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

3.    Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

4.    A lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése, a kiírt önerős pályázat ismertetése

5.    Egyebek

 

 

 

1.) sz. napirend:

 

    Batthyány-program megtárgyalása II. forduló

 

Simó Károly: A Polgármesteri Hivatal képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Batthyány-program több tekintetben jelentős változáson esett át. Kiemelt 4 fő területet, a családok, az otthon, az érdemes és az értékteremtés címszó alatt összefoglalható témaköröket.

 

Szabó Béla: Az elhangzottakkal kapcsolatban két  kiegészítést tenne. Kétségtelen tény, hogy nagy szükség lenne ezen az egyre inkább fiatal családokkal beépülő területen egy új óvodára, de tisztában kell lenni azzal is, hogy folyamatos az ún. „fejkvóta”  átalakítása. Ez viszont azt jelenti, hogy egy óvodai férőhelyre mindig kevesebb pénz jut az állami költségvetésből. A családoknak mindig nagyobb összeggel kell hozzájárulni az óvodai ellátáshoz, ami végül odavezet, hogy szinte a magánóvodai díjjal egyenértékű összeget kell megfizetni egy-egy óvodai elhelyezésért.

A szennyvízcsatorna kiépítése évek óta napirenden lévő feladat. Jelenleg abba az irányba kellene elindulni, hogy először a gerincvezeték építése történjen meg. Egyrészt ez olcsóbb lenne, másrészt bizonyos tekintetben előrelépést jelentene. Második lépcsőben építsék ki a fővezetékhez tartozó leágazásokat.

 

Simó Károly: A Bem tér kialakításával kapcsolatban komplex tervek készültek még a 2000-es évek elején, melyben meghatározták, hogy hol legyen pl. óvoda elhelyezve, milyen legyen az M-7es lejáró stb. Örömmel jelentheti be, hogy az INTERSPAR építkezése megkezdődhet, mert minden jogi akadály elhárult. Remélhetőleg 2008-ban már működhet is. Tervezik egy ún. Firka-parti megrendezését, ahol az érdeklődők rajzban kifejthetik elképzelésüket a tér átalakításával kapcsolatosan.

 

Pál Tibor:  A csatornázással kapcsolatban érdeklődik, hogy az Érd, Felső utcában működő egyesület (Vaskuti Lőrincék) mennyire lett illetve lesz bevonva a szennyvízcsatorna megtervezésébe. Tudomása szerint egész Érdre vonatkozóan rendelkeznek komplett tervekkel, valamint vízjogi engedéllyel.

 

Macsotay Tibor: Nem a Polgárőrség elnökeként, hanem mint helybéli lakosnak az a kérése, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot az Autópálya Rt.-vel, és hasson oda, hogy a még hiányzó hangfogó falakat azon a néhány száz méteren is építsék meg, ahol ma még hiányzik. Üdvözli az M-7-es autópálya lejáróval kapcsolatos elképzeléseket.

Igaz-e, hogy Bem tér átalakítása külön támogatott? Mi lesz azokkal a vállalkozókkal, akiknek saját tulajdona az épület és a hozzátartozó terület?

 

Pál Tibor: Buszmegálló lesz-e az M-7-es budapesti lejárójánál?

 

Simó Károly: A Bem tér átalakításával kapcsolatban folyamatosan tárgyalnak az érdekeltekkel.

 

Szabó Béla: Megállapíthatjuk, hogy a Bem tér átalakítása egy hosszú tárgyalási folyamat. Jelenleg azt már tudjuk, hogy az INTERSPAR-ral kapcsolatban minden tiszta.

 

Birta Bertalan: A szennyvízcsatorna kiépítésével kapcsolatban tájékoztat arra vonatkozóan, hogy a lakossági önrész (30 %) alapítvány létrehozásával a Fundamentán keresztül állami támogatás igénybevételével törvény adta lehetőség. Természetesen szükségesnek tartja gazdasági számítások elvégzését.

 

Simó Károly: A csatornaépítés esetében egyszerűbb feladat a hálózat kiépítése. Sokkal nagyobb probléma a szennyvíz tisztítása.

 

Szabó Béla: Elfogadásra javasolja a módosított Batthyány programot.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

/2007.(V.14.) Fenyves-Parkváros Részönkormányzat sz. határozat

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a módosított Batthyány-programot.

 

 

2.) sz. napirend:

    

      Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

 

 

Szabó Béla: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat minden évben kb. 25 millió Ft-ot fizetett ki az Érdi Újság terjesztéséért a Postának. Ismeretei szerint együtt kézbesítették a Helyi Théma-t az Érdi Újsággal, illetve legtöbbször nem kézbesítették. Sajnálatos módon az Önkormányzatnak nincs joga ellenőrizni a terjesztést, csak a kiadónak. A számtalan panasz és probléma miatt az Önkormányzat ez év októberi hatállyal felmondta a szerződést.

 

Időközben 20 órakor megérkezett Horváth András települési képviselő is.

 

Macsotay: Sajnos a környezetében senki sem kapta meg az Érdi Újság legutóbbi számát, ő is csak külön kérésre.

 

Szabó Béla: Az lenne a kérés és egyben feladat, hogy minden településrészi képviselő legalább 4 nevet címmel együtt gyűjtsön össze, és fokozottan figyeljék az újság megérkezését.

 

Birta Bertalan: A Felső-Parkvárosi Civil egyesület is odafigyel az újság terjesztésére, és ezzel kapcsolatban egy pár soros nyilatkozatot fognak aláiratni.

 

 

3.) sz. napirend:

 

     Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

 

Szabó Béla: Minden településrészi önkormányzati képviselőnek e-mailben elküldtük a listát. Sajnos Felső-Parkvárosban nagyon kevés szerepel az intézkedési tervben. Az lenne a kérés, hogy a saját környezetében mindenki nézzen utána, hogy hol vár javításra murvás, vagy martaszfaltos út.

 

 

 

4.) sz. napirend:

 

      A lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése, a kiírt önerős pályázat ismertetése

 

 

Szabó Béla: Tudatosítani kell a környezetben, hogy az önerős út- és járdaépítésre kidolgozott és részletes pályázatot kell készíteni. A Müszaki és Városfejlesztési Bizottság dönt, maximum 50 %-ot fizet a város.

 

Pongráczné: Ott is lehet utat és járdát építeni ahol nincs csatorna?

 

Katona Lajos: Hallott olyan csatornaépítésről, melyet egy társasház miatt építettek meg, de mivel senki nem tudott róla, így nem is köthettek rá. Érdeklődésre azt a választ kapták, hogy ez magántulajdon.

 

Macsotay: Ez így nem igaz, mert a csatorna nem magántulajdon, hiszen a nevében is benne van, hogy közmű. Sajnos az csak egy tévhit, hogy EU támogatásból meg lehet építeni a csatornát. Ott viszont, ahol adott a lehetőség a csatorna rákötésre és ez nem történik meg, ott indokoltnak tartja a talajterhelési díj szedését.

 

Pál Tibor: Tudomása szerint a környezetvédelmi díj többször kiszabható.

 

Horváth András: A csatornára nem kötelező rákötni. A büntetési tétel nem számottevő bevételi forrás. Sajnos az EU-s pénzek igénybevételével sem lesz olcsóbb. Az EU-s pénzek fogadása témaként szerepel a közgyűlésen is.

 

Katona Lajos: A lakosság nagyon drágának tartja a szennyvíz-szippantás árát.

 

Macsotay: Egyetért Horváth Andrással. Hiba, hogy a murvás utakat úgy építették meg, hogy nincs széle. Így nagyon rövid idő alatt tönkre mennek.

 

Horváth: Tudjuk, hogy az előző polgármester kampányához tartozott a látványberuházás, de azt is el kell ismerni, hogy mi most pénzhiány miatt csak látványkarbantartásra vagyunk képesek.

 

Ezután Horváth András képviselő távozott.

 

 

5.) napirend:

 

     Egyebek

 

Birta Bertalan: Családi fesztivált szerveznek. Most van folyamatban a szponzorok megszerzése, és a programok kialakítása. Az Önkormányzat által kiírt pályázaton is szeretnének indulni.

 

Macsotay: Tudomása van arról, hogy a Sóskút, Tárnok, Felső-Parkváros, Cora út 2009-ig elkészül. Aggodalmát fejezi ki, hogy az eddig békés és nyugodt lakott területek teljesen védtelenné válnak a bűnözőkkel szemben. Ezzel kapcsolatban az érdi Polgárőrség, valamint a környező települések polgárőrei és az érdi Rendőrkapitány a bűnmegelőzés és a bűnüldözés érdekében együttműködési szerződést írtak alá. Tájékoztat mindenkit, hogy a rendőrség közbiztonsági napot szervez.

 

Kiss Edit: Érd-Felső-Parkvárosban a Művelődési Ház programjai kevésbé ismertek.

 

Darukezelő utcai lakosok: A tömegközlekedés is egyik oka annak, hogy kevesen járnak a Művelődési Ház rendezvényeire.

Kérik a segítséget, mert tudomásuk szerint a város kijelölte befektetői célra a jelenlegi önkormányzati bérlakásuk területét. A felajánlott lakást kicsinek találják. Vállalnák, hogy elhanyagolt lakást felújítanának.

 

Szabó Béla: Bejelenti Prakterné Kovács Mária településrészi önkormányzati képviselői tagságáról szóló lemondását összeférhetetlenség miatt, tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyt létesített a helyi önkormányzattal.

Köszöni az aktív részvételt, az észrevételeket továbbítani fogja az illetékes helyekre. A részönkormányzat ülését bezárja.

 

 

 

k. m. f.

 

 

 

                                                                               Szabó Béla

                                                                           Képviselő, elnök