NAPIRENDI JAVASLAT:

1)     Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása

2)     Munkaterv megvitatása

3)     Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

4)     Helyi tömegközlekedésről szóló tájékoztató (Műszaki Egyetem tanulmánya)

5)     Tájékoztató a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány által üzemeltetett Ebtelep 2006 évi működéséről

6)      Egyebek

É r d, 2007. április 6.

Szabó Béla sk.

                                                                                                                              elnök

Meghívottak:

Horváth András települési képviselő

Intézményvezetők