A településrészi önkormányzat a településrészt érintően:
a) közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában,
b) véleményezési, javaslattételi joga van különösen az alábbi ügyekben:
- fejlesztési, településrendezési eszközök előkészítése,
- környezetterhelő beruházások,
- közterületek elnevezése,
- közoktatási, egészségügyi intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, elnevezése,
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, hasznosítása.
c) támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik velük,
d) a Közgyűlés döntése előtt megtárgyalja a településrészt érintő kulturális, oktatási és sportügyeket tartalmazó javaslatokat,
e) eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben,
f) szervezetéről és működéséről szabályzatot készít, tisztségviselőket választhat, ciklusprogram és éves munkaterv alapján működik,
g) évente beszámolót készít, amelyet nyilvánosságra hoz és a Közgyűlés elé terjeszt.

 

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat

Tisztviselő- és Újtelepi Településrészi Önkormányzat

Tusculanum Településrészi Önkormányzat

Érdligeti Településrészi Önkormányzat

Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

Vincellér-Kertváros Településrészi Önkormányzat

Postástelep-Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat

Fenyves Parkváros Településrészi Önkormányzat