EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 2008. november 17-i üléséről

 

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 6 fő, a jelenléti ív szerint

 

Helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1-3.

 

Segesdi János alpolgármester: Köszönti az ülésen résztvevő tagokat, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülése határozatképes. Elmondja, hogy Mórás Zsolt elnök érkezéséig átveszi az ülés vezetését.

 

NAPIREND:

 

1)      A Tusculanum Óvoda (korábban a Gárdonyi Géza általános iskola) épületére tervezett rádióantenna felszerelésének elfogadása

 

2)      Tájékoztató a Gárdonyi Géza Általános Iskola helyzetéről

 

3)      Tájékoztató a költségvetési koncepcióról

 

4)      Egyebek

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Tusculanum Óvoda (korábban a Gárdonyi Géza általános iskola) épületére tervezett rádióantenna felszerelésének elfogadása

 

Segesdi János: Elmondja, hogy a cég elkészítette a vázlatot, mely szerint az óvoda kéményére kerülne az antenna, de az áthelyezéshez szükséges a részönkormányzat véleménye is. A műszaki feltételek változatlanok maradtak, ezt már korábban is tárgyalta a részönkormányzat. Az antenna elhelyezése szakemberek szerint is megvalósítható, ez a látképet nem rontaná, de a domborzati viszonyok miatt ez a legmegfelelőbb hely.

 

Dr. Buttinger Antal: Az óvodába járó gyerekek szüleitől megkérdezték, hogy mi a véleményük?

 

Segesdi János: Még nem, hiszen előbb a részönkormányzat véleményt szerették volna tudni, de természetesen a szülőket is tájékoztatni fogják.

 

Dr. Buttinger Antal: Véleménye szerint fordítva lenne szükséges, továbbá nem érti, hogy Érdnek mi haszna lenne ebből.

 

Segesdi Orsolya: Érden belül nem mindenhol van térerő, így nem mindenhol lehet zavartalanul telefonálni.

 

Segesdi János: Az antenna után kifizetett pénzösszeg az intézmény költségvetését segítené, továbbá senki nem tudta eddig megcáfolni, hogy a legkisebb a sugárzás az antenna alatt és közvetlen közelében. Amennyiben nem járulnak hozzá, hogy az óvodán helyezze el a cég a tornyot, a szakhatósági engedélyek birtokában azt máshová is telepíthetik, amit a gyerekek szempontjából kedvezőtlenebbnek tart, továbbá sokkal egészségtelenebb a mobiltelefon közvetlen használata. Hozzáteszi, hogy a Széchenyi Általános Iskolán közel 15 éve van elhelyezve ilyen antenna, és még nem érkezett semmilyen panasz, továbbá több iskola is jelezte, amennyiben lehetséges szeretne ilyen antennát elhelyezni az intézményén, mivel a költségvetésükben marad a bevétel.

 

Dr. Buttinger Antal: Mekkora ez az összeg?

 

Segesdi János: Pontos összeget jelenleg nem tud mondani. A szavazással meg szeretné várni Mórás Zsolt elnök urat, ezért javasolja addig a többi napirendi pont megtárgyalását.

 

2.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a költségvetési koncepcióról

 

Segesdi János: A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy valószínűleg magasabb összeg nem fog rendelkezésükre állni 2009. évbe, mint idén, de a rendelkezésre álló költségvetésből próbálnak gazdálkodni. Az egyik takarékossági eljárás a helyben központosított közbeszerzés, a megtakarítást a nagyobb tételben való beszerzés, illetve a beszerzési forrás jelenthetné, Kecskemét esetében 10-12 százalékos megtakarítást mutattak ki. Az esetleges megtakarításokból szeretnék a felvett hiteleket csökkenteni, mivel a kamatok mértéke is megterheli a város költségvetését. Beruházásként a szakorvosi rendelőintézet korszerűsítését, a Rávna és környezetének rendbetételét, valamint az útpályázatot kívánnák megvalósítani. A csatornázásra vonatkozó pályázatot december 1. és 15-e között benyújtani a NIF-hez. Mindennapos tárgyalások és egyeztetések folynak ez ügyben. Tehát ezeket a fejlesztéseket szeretnék véghez vinni, úgy néz ki, hogy új fejlesztéseket nem fognak tudni megvalósítani jövőre.

 

Dr. Dániel József: A jövő évi tartozásokat ki kell termelni, a lakosság sok esetben felkészületlen a tartozások visszafizetésére, illetve a megtakarítások kérdésében.

 

Segesdi János: Tudomásul kell venni, hogy az emberek sok esetben nincsenek tisztában a hitel feltételekkel.

 

Biffkovicsné Liga Erika: Szeretné bemutatni az új iskola igazgatóját Marosánné dr. Gáti Gabriellát, aki racionális gondolkodású vezető. Sajnálja, hogy nem kaptak értesítést, hogy az antenna mégsem az iskolára kerül. Kéri a szülők tájékoztatását ezzel kapcsolatosan, és az Érdi Újságban jelenjenek meg az erre vonatkozó tervek.

 

Segesdi János: Ezt természetesnek tartja.

 

Biffkovicsné Liga Erika: A körforgalomnál lévő „volt motoros bolt” elhanyagolt, rontja a városképet, de örülnek, hogy a vízelvezetés elkészült a Vörösmarty utcánál, valamint a jelzés után, hogy parlagfüves a terület, felszámolták a problémát, reméli, hogy a térfigyelő rendszeri is kiépítésre kerül. Az iskola építkezésével kapcsolatban a www.ajovoiskolaja.hu e-mail címen tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy december 15-e a kiviteli munkákkal kapcsolatos határnap.

 

Mórás Zsolt: Kérdése, hogy megtárgyalták-e az antennával kapcsolatos tudnivalókat?

 

Dr. Buttinger Antal: Véleménye szerint, ha a részönkormányzat most határoz, azzal áthárítja a szülőkre a döntést.

 

Mórás Zsolt: Ez esetben felteszi szavazásra, hogy a részönkormányzat véleménye, hogy az óvodába járó gyerekek szüleivel először megtárgyalják az antenna intézményre történő felhelyezését, ahol a szakértők is legyenek jelen, ez után dönt a részönkormányzat.

 

A Tusculanum Részönkormányzat véleménye 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, hogy az óvodába járó gyerekek szüleivel először megtárgyalják az antenna intézményre történő felhelyezését, ahol a szakértők is legyenek jelen, ez után dönt a részönkormányzat.

 

Dr. Buttinger Antal: A helyi önkormányzat tervez a költségvetés jelenlegi állása miatt elbocsátásokat? A csatornázás esetében a támogatás tartalmazza az Áfát? Erre oda kell figyelni. Hozzáteszi, hogy a csatornázás és a rendelővel kapcsolatos beruházások valóban szükségesek, azonban a városközpont fejlesztését meggondolandónak tartja.

 

Segesdi János: Az eszközfinanszírozással kapcsolatosan csökkeni fognak a költségek, azonban jelenleg elbocsátást nem terveznek. Az Áfának utána fog nézni.

 

Dr. Dániel József: Elmondja, hogy a Könyves Kálmán utcától a Petőfi Sándor utca felé útjavítások szükségesek, nagy kátyúk vannak az úton.

 

Segesdi János: Ahol valóban közlekedési problémát okoznak a kátyúk veszélyelhárítás céljából meg kell oldani.

 

Résztvevő: A Bölömbika utcánál régóta tervezik a játszótér kialakítását, ami szükséges lenne, mi történt ezzel kapcsolatban?

 

Mórás Zsolt: A játszótér engedélyköteles és a Bölömbika utca környékén hivatalosan több utca nem létezik, amíg ez a kérdés nem tisztázódik, nem tudnak intézkedni a játszótér ügyében, de ezt mindenképpen szeretnék megvalósítani.

 

Klucsik Lászlóné: Már jelezték, hogy a környéken szükség lenne egy bankautomatára.

 

Mórás Zsolt: Ezzel kapcsolatban felkereste az OTP-t, ahol azt nyilatkozták, hogy felmérik a környéket, és értesíteni fogják, azonban még nem keresték meg, de ismételten utána néz.

 

Klucsik Lászlóné: A Hunyadi és Gárdonyi utca folytatásában lévő kátyúkra is felhívja a figyelmet.

 

Mórás Zsolt: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a településrészi önkormányzat ülését, megköszöni a részvételt.

 

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat ülése 20:00 órakor befejeződött.

 

 

                            K.m.f.

 

 

 

       Mórás Zsolt 

                                                                    településrészi ÖK. elnöke