Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1-3.)

Időpont: 2009. március 23. hétfő 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Mórás Zsolt (Tusculanum Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját vegyék első napirendnek.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Tájékoztató az utcanév-táblákkal kapcsolatban

 

2)      Tájékoztató a 2009. évi járda javítási és karbantartási feladatok meghatározásáról a részönkormányzat területén

 

3)      Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007.(II.26.) KGY. rendelet módosításáról

 

4)      Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási Tervéről

 

5)       Egyebek

 

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató az utcanév-táblákkal kapcsolatban

 

 

Mórás Zsolt: Az utcanév táblák elkészítése 31 millió Ft-ba fog kerülni.

 

Segesdi János (alpolgármester): Az önkormányzat próbál még megállapodni az Europlakát Kft.-vel, hogy a reklámfelületek használati idejének meghosszabbításáért cserébe (plusz 3 év) vállalnák az elkészítési költségeket. Az utcanév táblák 1 év alatt – 3 ütemben kerülnének kihelyezésre. Az utcanév táblákat érdi cég gyártaná le.

 

Szloboda József (tag): Kérdezi, hogy mikorra lennének készen az új utcanév táblák.

 

Mórás Zsolt: A közbeszerzési eljárás elfogadásától számított 1 éven belül.

 

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az utcanév táblákra a szükséges pénz elkülönítését.

 

 

 

 

2. sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2009. évi járda javítási és karbantartási feladatok meghatározásáról a részönkormányzat területén

 

 

 

Mórás Zsolt: Az V. számú választókerület 13-as szavazókörében a Bölömbika utca, a 14-es szavazókörben a Petőfi Sándor utca (Szent István – Gárdonyi Géza utca) és a 15-ös szavazókörben a Zrínyi Miklós utca. A VI. számú választókerület 16-os szavazókörben az Arany János utca – Mikszáth utca, a 17-es szavazókörben a Kossuth L. utca 2008. évben megkezdett szakasz folytatása Töhötöm utca felé és a 18-as szavazókörben a Madách utcában lennének az idei évben a járda építési, illetve javítási munkálatok.

 

Szloboda József: Felveti a Vörösmarty-körforgalom és a Tompa Mihály utcai járdafelújítást. Az ideiglenes busz megállóhely helyzetére hívja fel a figyelmet.

 

Segesdi János: Az említett szakasz a RÁVNA – pályázat tartalmazza, a norvég alapból tudnak támogatást szerezni. Az aszfaltos járdák viakolor lesz lerakva. A buszmegállók teljesen szabálytalan helyen van – tudnak róla.

 

Mórás Zsolt: Felhívja a településrészi önkormányzat tagjait, illetve a jelenlévőket, hogy megkezdődnek a kátyúzások és ha tudnak olyan helyekről, ahol szükséges lenne akkor szóljanak.

 

Segesdi János: Tudják, hogy a kátyúzás kidobott pénz, de valamit kell csinálni, hogy járhatóak legyenek az utak.

 

Józsáné Simon Györgyi (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a Vörösmarty Mihály utcánál mi lesz azokkal a lakókkal, akik nem tudnak a csatornára rákötni.

 

 

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a járdaépítésre, járda felújításra a kijelölt utcákat.

 

 

 

3. sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007.(II.26.) KGY. rendelet módosításáról

 

 

Mórás Zsolt: Elmondja, hogy a tavalyi évhez kapcsolatosan nem sokat változik, de nem kérik az APEH, illetve VPOP igazolásokat, hanem elég lesz 2 aláírás. A pályázatokat zárt borítékban kell majd beadni. 1 alapítvány nem csak 1 pályázatot adhat be a különböző keretekre. A maximális megnyerhető összeg 60.000.,- Ft. A megvalósítás határideje 1 év.

 

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a rendelet módosítás elfogadását.

 

 

 

 

4. sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási Tervéről

 

 

Segesdi János: Ez lényegében az „Út a munkához” program, ahol is közcélú munkára foglalkoztatott emberekről, tehát regisztrált munkanélküliekről van szó. Először 54 főről volt szó, de a tárgyalások után 250 főt foglalkoztathatna a város. A Munkaügyi Központtól fogják kiközvetíteni az embereket. A finanszírozás 95 %-át a központi költségvetés fogja biztosítani. A fennmaradó 5 %-ot kell az önkormányzatnak állnia, illetve biztosítani a szükséges munkaeszközöket. Évente 200 munkanapig foglalkoztatható 1 személy.

 

 

 

 

 

 

 

5. sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Szloboda József: Felhívja a figyelmet a város honlapján lévő ÉRD TV on-line műsora péntek óta nem működik.

 

Mórás Zsolt: Ma nézte és működik a műsor.

 

Józsáné Simon Györgyi: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli áldatlan állapotokra hívja fel a figyelmet.

 

Mórás Zsolt: Sajnos az emberek a városban még nem voltak felkészülve a szelektív hulladékgyűjtésre.

 

Szloboda József: A postai szolgáltatások elégtelenségére hívja fel a figyelmet. A levelek késéssel érkeznek meg.

 

Segesdi János: Kéri, hogy a postával kapcsolatos, kézbesítési panaszokat az önkormányzathoz eljuttatni.

 

 

 

Mórás Zsolt: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 20:05-kor befejeződött.

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                              Mórás Zsolt                                                                                                                                 elnök

 

 

 

Érd, 2009. március 25.

 

 

 

Készítette hangfelvétel alapján: Borbély Milán