EMLÉKEZTETő

 

 

Készült: A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 2009. október 12-i üléséről

 

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 6 fő, a jelenléti ív szerint

 

Helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1-3.

 

Mórás Zsolt: Köszönti az ülésen résztvevő tagokat, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülése határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.

 

NAPIREND:

1)      Körzeti megbízott és a Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

2)      Tájékoztató a Gárdonyi Géza Általános Iskola építésével és uszoda megnyitásával kapcsolatban

3)      Tájékoztató a képviselői keret felhasználásáról

4)      Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtő sziget kijelöléséről

5)      Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

6)      Javaslatok a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

7)      Egyebek

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Gárdonyi Géza Általános Iskola építésével és uszoda megnyitásával kapcsolatban

 

Mórás Zsolt: A Gárdonyi Géza Általános Iskola átadásra került, az uszoda műszaki átadására pedig október 15-én kerül sor, november 16-áig teljesen átadják. Reggel 6 és 8 óra, valamint 18-20 óra között veheti teljes mértékben igénybe a lakosság. Napközben zajlanak majd az úszásoktatások, valamint a versenyzők edzése. A felnőtt belépő előre láthatólag 800 forint körül lesz. Az önkormányzat biztosítja az óvodai nagycsoportosok és első osztályos diákok részére a vízfelületet, így a szülőknek csak az utaztatást és az úszásoktatás díját kell kifizetniük. Sajnos valamennyi diák részére az ingyenes vízfelületet nem tudták biztosítani, szakértők véleménye szerint ezt a korosztályt érdemes a leginkább úszásra oktatni, valamint nekik még nincs kialakított órarendjük, amihez kötve lennének. Természetesen minden korcsoport igénybe veheti a szolgáltatást, az ár így is mintegy harmadára csökkenhet, mintha más városba kellene utazni, hiszen ez helyben lesz.

 

Lakos: Hétvégén is nyitva lesz az uszoda?

 

Mórás Zsolt: Természetesen, és a gyerekek is ugyanúgy be tudnak majd menni gyerek vagy diák belépővel. Az uszodában van egy 6x11 méteres tanmedence, az úszásoktatás elsősorban itt fog zajlani, valamint egy 11x25 méteres 1,90 méter mély medence. Természetesen ez utóbbiból a versenyzők a délutáni órákban több sávot el fognak majd foglalni, az órarend majd még kialakul.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy időközben elfogadásra került, hogy a Gárdonyi Géza Iskola 12 évfolyamos legyen (8+4 évfolyamos), az oktatás jövő évtől be is indul, tehát a diákok nagy része helyben tud majd tovább tanulni.

 

Mórás Zsolt: Természetesen a 8. év végén a diákok felvételi vizsgával juthatnak majd be a szakközépiskolába, tehát az ide járó gyerekeknek is felvételizniük kell majd. Elmondja, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba 4-5 szoros a túljelentkezések száma, így az első évben 20-30 diák Érden tartható. Az épület 750 fő befogadására alkalmas, azonban ha általános iskolásokkal töltötték volna fel ezt a létszámot, akkor a többi iskola nehéz helyzetbe került volna.

 

Szloboda István: A pedagógus létszám is nőni fog ennek következtében?

 

Mórás Zsolt: Természetesen, hiszen a középiskolai tanároknak más a követelménye, de ez az igazgatónő feladata lesz.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a képviselői keret felhasználásáról

Mórás Zsolt: Az óvodában a Petőfi Sándor és a Szent István út kereszteződésében lévő játszórészen szeretné felújítani a játszóeszközöket, hogy az az EU-s normáknak is megfeleljen. A régi játszóeszközökből szeretnék megmenteni, amit lehet, azonban a jelenlegi követelményeknek egy sem felel meg. A 4 kis homokozót szeretnék kiváltani egy nagyra, valamint, ha az időjárás is megengedi, szeretné még idén az óvoda előtt 20-25 férőhelyes párhuzamos parkolót kiépíttetni, „via color” borítással, hogyha esetleg később lámpás kereszteződés kerül kialakításra, az felszedhető és az átalakításnál ismételten felhasználható legyen.

 

Segesdi János: A 6. választókerület képviselői keret egy részét a Kisfenyves óvoda játszófelületének kialakítására fordítaná, melyhez a szülők is hozzájárulnak. A keret nagyobb részét, a Bara patak mederkiépítésére használná fel. A patakmeder az Imre utcától a Géza utcáig fedett, majd továbbhalad a Pál és a Gyula utca nyomvonalán, itt csatlakozik az Antal utcához, ahol a földárok nagyon sok problémát okozott. Donkó Ignác a 12. választókerület képviselője már elkezdte a kiépítést az Imre utcánál, céljuk a teljes mederrendszer kiépítése. A csatorna kiépítése sok problémát meg fog oldani, folyamatosan fogják a szakaszokat elkészíteni, az átereszek is szabványosak lesznek.

 

Lakos: A választókerület felső szakaszán is vannak vízelvezetési problémák, a Kossuth utcán mióta megcsinálták az út padkáját, azóta vezeti a vizet és a 76. szám előtt megáll a víz, nem lehet közlekedni a járdán. A Gárdonyi Géza vize is ide folyik, jó lenne, ha minimum egy szikkasztó árok kerülne itt kiépítésre.

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtő sziget kijelöléséről

 

Mórás Zsolt: Elmondja, hogy az önkormányzat 2004-ben elfogadta a Hulladék Gazdálkodásról szóló tervet, melyben szerepel a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, melynek fenntartására 10 évig köteles az önkormányzat, tehát 2015-ig. Amennyiben a 25 hulladékgyűjtő sziget kiépítése nem valósul meg, vissza kell fizetni a pályázaton elnyert támogatást. A választókerületet érintően a határozati javaslatban a Gárdonyi Géza és Petőfi Sándor utca kereszteződésébe helyeznék a szóban forgó szigetet. Ezt azért nem javasolja, mivel az iskola így is nagyon forgalmas az iskola kezdés időpontjában, ez a gyűjtősziget még jobban akadályozná a reggel amúgy is nehézkes közlekedést, továbbá mintegy 50 méterre az iskolától már található egy gyűjtő sziget a Gárdonyi Géza és Kossuth Lajos utca sarkán. Az előterjesztés készítője kérte, hogy amennyiben a tervezet helyet nem tartanák megfelelőnek, akkor javasoljanak új helyszínt.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy a VI. választókerületbe kérte, hogy ne helyezzenek szelektív gyűjtőszigeteket, hiszen nem a kulturált környezetet segítik vele véleménye szerint. Jelenleg azonban nem lát más helyszínt, mint a Vörösmarty utcában a vasúti átjáró közelében, az ott lévő két ingatlan előtt van egy kis beszögellő rész, mely nem olyan frekventált hely, de nem is elhanyagolt.

 

Lakos: Jó lenne a gyűjtőszigetek közelébe is térfigyelő kamerákat elhelyezni.

 

Segesdi János: Ez tervbe van véve, amennyiben lesz lehetőség rá és amennyiben ingatlantulajdonosokkal is sikerül megegyezni, ha őket is érinti a kérdés.

 

Dr. Dániel József: Javasolja, hogy cserébe ajánljanak fel ingyenes Internet használatot számukra. Hozzáteszi, hogy az idősebb korosztály nem biztos, hogy megtanulta a szelektív gyűjtők használatát, a fiatalabb korosztály kaphatóbb erre a környezettudatosságra.

 

Mórás Zsolt: A kérdés a Holló közt is érinti, hiszen a Móra Ferenc Általános Iskolába is tervezik egy sziget kialakítását. Felteszi szavazásra a Gárdonyi Géza általános iskola elé tervezett hulladékgyűjtő sziget áthelyezésére vonatkozó javaslatot az alpolgármester úr által is javasolt területre.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő véleményt fogalmazta meg a Közgyűlés 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kijelölésére című napirendjéhez:

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat egyhangú javaslata, hogy a Közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjában szereplő szelektív hulladékgyűjtő sziget helyszíne helyett - amely szerint az új hulladékgyűjtő sziget a Gárdonyi Géza és Petőfi Sándor utcák kereszteződésében legyen (Gárdonyi Géza Általános Iskola)-, a Vörösmarty utcánál lévő vasúti átjáró melletti, 15390 és a 18895/2 helyrajzi számú ingatlanok sarkát jelölje ki.

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

Mórás Zsolt: Elmondja, hogy a csatornázás esetében, aki az egy összegű befizetést vállalta, annak a befizetési határideje 2009. október 30.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy a pályázat már kikerült Brüsszelbe, legkésőbb november végére jóváhagyhatják. A részletfizetés esetében a lakosság előtakarékosságot vállalt, számukra elkülönítetten gyűlik és a végén felhasználásra kerül ez az összeg. Az együttműködési megállapodás aláírása után két ütemben szeretnék megkezdeni az előcsatornázást. Mivel a Rávna felszíni vízelvezetésére megnyerték a pályázatot, ezt a két pályázatot szeretnék összekötni, a csatornázás úgynevezett 0. fázisával. Aki nem kötött ltp szerződést a társulás létrejöttével automatikusan taggá vált, mivel a többség aláírta az erre vonatkozó nyilatkozatot. Kivételes esetben még mindig lehet a részletfizetést kérni, azonban abban az esetben a részletfizetést vállaltak által az eddig befizetett összeg, kamattal növelt részét kell befizetni. Az iroda az Alispán 8. szám alatti található, ott segítséget nyújtanak.

 

Segesdi Orsolya: Mi történik azzal, aki nem fizeti be az összeget?

 

Segesdi János: Az a mindenkori banki kamat többszörösébe kerül, mely adók módjára behajtható, tehát az ingatlanra terhelhető, a tulajdoni lapra rákerül. 2010-re a közterületi csatornahálózat kiépül, az ingatlanon belül a kerítéstől kb. 1 méterrel kerül beljebb. Az ingatlanon belüli bekötésre tervezőt kell megbízni, néhánynak a névsora az Érdi Újságban is szerepel. Véleményük szerint a csatornázás beindulásakor a tervezői árak is magasabbak lesznek, hiszen jobban le lesznek terhelve, valószínűleg érdemesebb most megterveztetni és akkor nem futnak ki az időből sem. További csatornázással kapcsolatos információk a www.erdicsatornazas.hu -n is megtalálható.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslatok a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

 

Mórás Zsolt: Mivel a koncepcióhoz jelenleg nem érkezett javaslat, amennyiben mégis lenne valakinek, azt küldje meg írásban 2-3 héten belül az nnagy@erd.hu e-mail címre.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mórás Zsolt: Mindenki előtt ismeretes, hogy a városban térfigyelő kamerák lettek kihelyezve, de elmondja, hogy a rendőrség pályázat útján további 5 kamerát nyert az Igazságügyi Minisztériumtól, az elmúlt időszakban történt romákat érintő támadások miatt. Ebből 3-at Ófaluba, valamint a Szövő - Ötvös utca-, és a Tárnoki Kolozsvári utca kereszteződésébe tervezik kihelyezni.

 

Szloboda József: Véleménye szerint az aluljáróba is kellene helyezni kamerát, továbbra a Széchényi térre is.

 

Segesdi Orsolya: Az Érdligeti játszótérre is jó lenne elhelyezni, hogy ne tegyék tönkre.

 

Segesdi János: Jövő évben amennyiben a Svájci Alap pályázaton nyernek, elkészülhet a Széchenyi tér vízrendszer korszerűsítése, oda is tervezik a térfigyelő kamera elhelyezését.

 

Lakos: Elmondja, hogy a Petőfi Sándor és Gárdonyi Géza utca sarkán felszedték a járdát és körbe árkolták, pedig közterület, valamint az utcára többször tyúkokat is kiengednek, kéri, hogy a közterület-felügyelet nézze meg és intézkedjen.

 

Lakos: Javasolja, hogy az uszodáról vegyék le az elnevezését, amíg nincs is megnyitva.

 

Mórás Zsolt: Elmondja, hogy korábban már többször volt róla szó, hogy a tulajdonos bank 2,5 milliárd forintért adná át, vagy részletfizetés esetén 25 éven keresztül kellene havi 250 millió forintot fizetni, további költségként 300 millió forint lenne a működtetés, próbáltak megegyezni. Konferencia terem is szerepelt a tervek között, azonban az sincs benne, vagy az 1200 fős lelátóhoz csak 600 fős ruhatárat építettek. Sok hiányosság is van, mint például az öltözők, a védőhálók, ugrókő, eredményjelzők, illetve még megfelelő lelátó sincs. Jelenleg folyik a Batthyány sportcsarnok felújítása, mely 500 fő befogadására lesz alkalmas.

 

Lakos: Merre bővítették az iskolát?

 

Mórás Zsolt: A Pacsirta utca felé, 4,5 méterrel lesz szélesebb, a Fácán köz felől lesz a bejárat, továbbá parkettás lesz az aljzat.

 

Lakos: Elmondja, hogy a László téri buszmegállóban korábban volt egy postaláda, mely átkerült a Hunyadi László és Könyves Kálmán utca sarkára, ahol nem is használják olyan mértékben, mert nagyon kiesik. Kéri, hogy járjanak utána a Postánál, hogy ezt helyezzék vissza a korábbi helyre.

 

Segesdi Orsolya: Jó lenne, ha a József téri, illetve valamennyi játszótérre szabályzatot függesztenének ki, hogy kik használhatják és mikor, hiszen így nem lehet semmit sem tenni a szabálysértőkkel.

 

Lakos: Kérdése, hogy hogyan tud eljutni a Fundoklia-völgybe?

 

Bartos Csilla Kornélia: Válaszol a feltett kérdésre, valamint elmondja, hogy a városvédők honlapján (www.avarosvedo.hu) minden megtalálható a Fundoklia-völggyel kapcsolatban, még kamera kép is megtekinthető.

 

Mórás Zsolt: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

 

 

 

 

 

                                                                                                                Mórás Zsolt

                                                                                                                      elnök