EMLÉKEZTETő

 

Készült: A Tusculanumi Településrész 2008. december 15-én megtartott lakossági fórumáról a T-mobil antenna óvodára való elhelyezéséről

 

Helye: Tusculanum Óvoda, Érd, László tér 1.

 

Mórás Zsolt: Üdvözli a jelenlévőket és a kivitelezőket képviselő szakembereket, átadja a szót Dr. Mátrai Ferencnek.

 

Dr. Mátrai Ferenc: Ismerteti a 3G-s rendszer lényegét, működését. A frekvenciák korlátos erőforrások, a mobil telefonnal rendelkezők számának növekedése egyre több frekvenciát vesz igénybe, ezért egyre több bázisállomás létesítése szükséges (számuk Magyarországon 3000 felett van). Az antennák telepítésénél figyelembe veszik a domborzati viszonyokat, a felhasználókat, valamint a bázisállomások egymástól lévő elhelyezkedését. Korábban a Gárdonyi Géza Általános Iskolára tervezték a szóban forgó antenna elhelyezését, melyet több tárgyalás eredményeképpen az oda járó gyerekek szülei és a településrészi önkormányzat is támogatott. A sugárzás az antenna alatt lévőket nem érinti és ennek erőssége négyzetes arányban csökken a távolság növelésével. Ismerteti a sugárzás kiterjedését, hozzáteszi, hogy az elektromágneses teret több háztartási/elektronikai eszköz is kibocsát (pl. mikrohullámú sütő). A teljesítménysűrűséget W/m2-ben mérik. Az Európai Uniós szabványnak megfelelő 10 W/m2-es határértéknek ezeknek az antennáknak a mért értéke csak a töredékét mutatja. Bázisállomásokat kizárólag úgy lehet használatba venni, ha a megfelelős szerv beméri, ezzel országosan két intézmény foglalkozik, az egyik az Országos Sugárbiológiai Intézet (továbbiakban: OSSKI). Az Iskola EU-s pénzforrásból valósult meg, és a pályázat benyújtásakor a tervekben még nem szerepelt az antenna, ezért oda ezért nem lehet telepíteni. A bázisállomás elhelyezését így az óvoda kéményére tartanák a legmegfelelőbbnek, mivel, mint említette az antenna alatt nincs sugárzás. A sugárzás 0,01 W/m2 körüli érték, és az üzembe helyezés is kizárólag a paraméterek teljesítése esetén lehetséges. 40 éve vizsgálja a WHO (az ENSZ szerve) a sugárzás egészségügyi hatásait, nincs tudományosan megalapozva, hogy ez káros lenne.

 

Mórás Zsolt: Elmondja, hogy a sugárvédelmi tervbírálat az OSSKI főigazgató főorvosának aláírásával készült, mely tartalmazza, hogy „az antennából eredő sugárzás a lakosság tartózkodási helyein sehol sem fogja elérni a rendelet által lakosságra megengedett határértéket.” Az óvoda az antenna után bérleti díjat kapna, mely kizárólag az óvoda költségvetésébe kerülne.

 

Mátrai Andrea: Ez 500 ezer forintot jelentene évente, melyet bérleti szerződésben rögzítenének, ezen felül az óvoda alapítványának a megállapodás szerint egyszeri alapítványi támogatást is fizetnének.

 

Szülő: Az üzembe helyezés után lehet kérni, hogy évente egyszer vizsgálják felül a sugárzás mértékét?

 

Mátrai Andrea: Természetesen, a bérleti szerződésbe bele kell foglalni.

 

Szülő: A karbantartását a felhelyezés után az óvodát terhelné?

 

Mátrai Andrea: Nem, a szolgáltató viseli az üzemeltetési költségeket.

 

Segesdi János: Mintaként bemutat egy fényképet a Széchenyi Általános Iskolára elhelyezett antennáról, az antenna kialakításának-, és a kémény átalakításának a költsége a szolgáltatót terheli. Pontosítja az előbbi felszólalást, a Gárdonyi Géza Általános Iskolára azért nem lehet az antennát felszerelni, mivel az Unió által támogatott pályázatok után nem lehet bérleti díjat/bevételt képező tevékenységet folytatni. Véleménye szerint, ha nem az óvodára helyezi a szolgáltató az antennát, akkor is meg fogják találni lehetőséget akár magánszemélyen keresztül, továbbá fontos kiemelni, hogy az antenna alatt a legkisebb a sugárzás.

 

Kocsis Gábor: Az anyagban szerepel, hogy „A mikrohullámú antenna nem igényel vizsgálatot, mivel ez egy parabolaantenna, amely pont-pont sugárzású, ezért abból a lakosságot nem éri sugárterhelés.” Ez a mondat mit takar? Véleménye szerint ennek is van sugárzása. Powerware 7765 típusú antenna nincs. Úgy véli mindkét antennának van sugárzása.

 

Mátrai Andrea: Rádió antennáról van szó, erre vonatkoznak a mérések, a sugárzást a rádió antenna fejti ki a másik bázis állomás felé. A pont-pont antenna mikrohullámú, mely, mint az anyagban is szerepel, nem igényel vizsgálatot, felhívja a figyelmet a sugárvédelmi tervbírálat 1. pontjára is: „A mikrohullámú parabola antennák pont-pont sugárzásúak, ezért azokból a lakosságot nem éri sugárterhelés”. A Powerwere, pedig betűelírás.

 

Szülő: Lelkiismeretlenségnek tartja, hogy gyerekeket foglalkoztató intézményre kívánják felhelyezni az antennát. A képviselő úr feltenné a házára?

 

Mórás Zsolt: Hisz a hatástanulmánynak, azonban nincs elég magasan a háza.

 

Szülő: Véleménye szerint manapság bármilyen dokumentum kiváltható, csak pénz kérdése, továbbá az iskola magasabban van, mint az óvoda kéménye, és a gyerekeik utána ott fognak tanulni. Úgy véli, hogy a szolgáltatónak nem érdeke a káros hatások bebizonyítása. 

 

Mórás Zsolt: Hangsúlyozza, hogy döntés még nem született ez ügyben, ezért tartják először a lakossági fórumot.

 

Dr. Dániel József: A Kft. képviselőitől kérdezi, hogy a munkahelyükön van ilyen antenna?

 

Mátrai Andrea: Munkahelyükön, ahol több százan dolgoznak, van antenna.

 

Szülő: Itt azonban kisgyerekről van szó, az intézményen nincs keresnivalója az antennának. Említették, hogy az antennát magáningatlanra is helyezhetik, ezt mit takar?

 

Mórás Zsolt: Arra utalt, hogy ha a T-Mobil magánszeméllyel egyezik meg, abba az önkormányzatnak nincs beleszólása.

 

Segesdi János: Amennyiben a telepítő a szakhatósági engedélyeket beszerzi, bejelentési kötelezettség van a Műszaki Irodához. Nyilván a szomszédokat tájékoztatni fogják, de arra gondolt, hogy ha nem valamelyik intézményre kerül az antenna, a szolgáltató megegyezhet magánszeméllyel, az önkormányzat pedig a szakhatósági állásfoglalás miatt köteles megadni az engedélyt a szakhatóság engedélyek birtokában. Megismétli, hogy még nem született döntés, tájékoztatni szeretnének mindenkit a lehetőségekről és a lehetséges következményekről, hangsúlyozza, hogy az önkormányzatnak nincs érdeke az antenna felhelyezéséből.

 

Mátrai Andrea: A bázisállomások cellás elv alapján kerültek kialakításra, melyek koncentrikus körüket képeznek, az elmozdulás (különösen 3G-s rendszer esetében) minimális lehet, azért keresnek a környéken lehetőséget.

 

Dr. Dániel József: A mobiltelefon, mellyel minden szülő rendelkezik általában, (néha még a gyerekek is) 2 Wattosak, és azt közvetlenül a fejhez tartják.

 

Kocsis Gábor: Saját háztetőjére felhelyezné az antennát, de annak szomszédjában már nem lakna. Egyre több szolgáltató fog megjelenni.

 

Mátrai Andrea: Minél több bázisállomás van, annál kisebb a teljesítmény sűrűség és így kisebb a sugárzás, a cél a minél több kisteljesítményű bázisállomás lehetne.

 

Segesdi János: Ha egy világító-tornyot vesznek példának, a torony közelében is sötét van, míg a fénynyaláb messzebbre világít.

 

Kocsis Gábor: A hatástanulmányból nem derül ki, hogy az antennától számított sugár hol ér földet, nem látja, mit bírál el a terv, nincs tervrajz. Ismerteti az egészségügyi hatásokról szóló cikkeket, Ha a szomszédjában kerülne egy antenna felhelyezésre, abba nincs beleszólása?

 

Dr. Mátrai Ferenc: Amennyiben a bázisállomás 6 méternél kisebb építmény nem engedélyköteles.

 

Mórás Zsolt: Jelenleg azért szólhatnak bele, mivel önkormányzati intézményről van szó, azonban magáningatlan esetében az önkormányzat sem szólhat bele.

 

Segesdi János: Nem kívánnak erről dönteni, amennyiben a többség nem adja a hozzájárulását ehhez, illetve ekkora ellenállás mutatkozik, ez nem kötelező.

 

Kiss Ildikó: Bár két gyereke van, azonban a gyerekek a minden háztartásban megtalálható elektromos készülékek által is ki vannak téve sugárzásnak.

 

Óvónő: A kolléganői nevében is tiltakozását fejezi ki, hiszen a nap meghatározó részét az óvodában töltik, a jövő nemzedékét ne tegyék ki ilyen bizonytalanságnak.

 

Szülő: Hol lehet utánanézni az egészségügyi hatástanulmányoknak?

 

Dr. Mátrai Ferenc: A WHO honlapján, az OSKI honlapján, mely az ÁNTSZ szekciója, továbbá a mérés bármikor megismételhető, bárkinek a jelenlétében, visszautasítja azt az állítást, hogy a dokumentumok hamisíthatóak.

 

Mórás Zsolt: Nyomatékosítja, hogy azért tartják a lakossági fórumot, hogy mindenki kifejthesse a véleményét, amennyiben ekkora ellenállásba ütközik a bázisállomás elhelyezése, akkor nem lesz antenna az intézményen. Az iskolában a szülők hozzájárulásukat adták.

 

Szülő: Hol vannak Érden még hasonló antennák?

 

Mátrai Andrea: Például a Diófa utcában, vagy a piac közelében, de amennyiben kap egy e-mail címet szívesen megküldi a pontos adatokat.

Szülő: Semmiképp nem tudják elkerülni, hogy az antenna a közelbe kerüljön?

 

Mórás Zsolt: Azt dönthetik el, hogy az óvoda tetejére kerüljön vagy sem.

 

Szülő: Elmondja, hogy több szülővel beszélt, akik azért nem jöttek el a lakossági fórumra, mert úgy gondolták, hogy a T-mobil és az önkormányzat úgyis megegyezik, ha akar.

 

Segesdi János: Még egyszer hangsúlyozza, hogy ebben az önkormányzatnak nincs érdeke, a költségek az óvoda költségvetését gyarapítanák, de ha a jelenlévők ennyire ellenzik, akkor nem lesz az óvodán antenna. A szolgáltatónak a szakhatósági engedélyek birtokában csak bejelentési kötelezettsége van, és azt az önkormányzat Műszaki Osztálynak tudomásul kell vennie.

 

Mórás Zsolt: Szeretné látni a jelenlévők véleményét, ezért felteszi szavazásra, hogy ki van a bázisállomás óvodára történő felhelyezése ellen.

 

A lakossági fórumon megjelent 19 résztvevőből 10-en úgy vélekedtek, hogy ne kerüljön az antenna az óvoda épületére.

 

Mórás Zsolt: Tehát a lakossági fórumon elhangzott vélemények szerint a szülők ellenzik az antenna óvodára való felhelyezését. Megköszöni a fórumon való részvételt, szünet után a településrészi önkormányzat ülésezik, amely nyilvános, tehát bárki részt vehet azon.