Segesdi János: Mintegy 127 meghívót küldtek szét a lakosságnak, ehhez képest a részvételi arány csekélynek mondható. A Csér és Csíz utcában nem fognak tudni csatornázni, hiszen az Európai Unió nem létező utcát nem finanszíroz. A szóban forgó utcákat önkormányzati úttá kell tenni, a probléma megoldása a tulajdont birtoklók érdeke, hiszen így nem lehet további lépéseket tenni sem a csatornázás, sem a víz elvezetésének érdekében.

 

Fehérné Tölgyesi Ildikó: Bemutatja az alaptérképen szereplő ingatlanokat, valamint a földmérők által tett javaslatokat. A 2002-es Érd Város Szabályozási Terv az utca szélességét 12 méterben határozza meg. Időközben megtörténtek a telekalapítások, melyek azonban nem egységesek.A jelenlegi HÉSZ is méteres minimum szélességet állapít meg egy utcának, ezt vették alapul. Megtörténtek a helyszíni bejárások, fotókat készítettek, felmérték a kerítések állapotát, ekkor szembesültek azzal, hogy sok kerítés nincs a megfelelő jogi határon, nagy eltérések vannak. Figyelembe vették a villanyoszlopok, tűzcsapok, kutak és villanyszekrények helyzetét is. Ismerteti a tervrajzon szereplő jeleket, hogy mekkora területet kellene az utca kialakításához csatolni, mely adatok m2-ben értendőek. Készítettek vázlatot, melyeket megtekinthetnek a Polgármesteri Hivatal építéshatósági irodáján ügyfélfogadási időben a térképpel együtt.

 

Lakos: Kéri, hogy ezeket a tervrajzokat tegyék fel az internetre is.

 

LakosII: Elmondja, hogy ők a földmérők adatai alapján építkeztek, miért adták ki az építési engedélyeket, ha azok nem voltak megfelelőek?

 

Segesdi János: Kikérték a tervtárból az építési engedélyeket, természetesen azoknak a kerítéseknek az esetében, melyek jogilag megfelelően épültek és át kell helyezni az önkormányzat fedezi a költségeit. Úgy gondolja, hogy az ingatlanok értékét jelentősen növeli az összközművek megléte.

 

Lakos: Miért kell a 12 méteres szélességhez ragaszkodni?

 

Fehérné T. Ildikó: A gázművek lefektette a gázvezetéket, ezekre különböző tilalmak vannak kiróva.

 

Lakos: Abban az esetben, ha 6 ingatlan tulajdonosból 1 nem írja alá a nyilatkozatot,mit tehetnek?

 

Segesdi János: Véleménye szerint útépítés esetében kisajátítás lehetséges. Indítsák el az önkormányzatnál minél hamarabb a folyamatot, hiszen így a hivatal intézi az ügyet, és gyorsabb a lefolyása, mintha a hivatal indítaná, és szakhatóságok kérne fel, aki nem érdekelt az ügyben.

 

Lakos: Elmondja, hogy a Csér utca és Bölömbika utca sarkán lakik, az utcát lemurvázták, így nagy a por, kéri az utca aszfaltozását.

 

Segesdi János: Csak összközműves utcákat aszfaltoznak le, ezért is kell törekedni az utcák helyzetének rendezésére. Az aszfaltozás tervezésekor figyelembe fogják venni, hogy melyek azok az utcák melyek forgalmasak, illetve főútra vagy közintézményhez vezetnek, jó minőségű utakat szeretnének építeni, vízelvezetéssel, melyek hosszú távon megmaradnak. Első lépésben el kell indítani az utca helyzetének rendezését, közművesítést, az aszfaltozásra ezután kell gondolni.

 

Halász István: Előző felvetésre elmondja, hogy építési engedélyt ki lehet adni közmű megléte nélkül is. Ha a használatba vételig a vizet nem sikerül bevezetni, az ÁNTSZ megadhatja az engedélyt, amennyiben 150 méteren belül közkút vagy fúrt kút van.

 

Segesdi János: Ismerteti a csatornázással kapcsolatos szándékokat, az 1-6. választókerületben az ingatlantulajdonosok több, int a fele aláírta a szándéknyilatkozatokat, a többi választókerületben is hasonló eredményt várnak, ez időben is folynak a lakossági fórumok.

 

 

 

A lakossági fórum18:40 perckor befejeződött.