NAPIRENDI JAVASLAT:

1)     Csatornázott utak helyzete és javaslatok útépítésre

2)     Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására – Díjjavaslat

3)     Tájékoztató a helyi és helyközi közlekedés helyzetéről (VOLÁNBUSZ)

4)     Közbiztonság helyzete

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

5)      Egyebek

É r d, 2007. április 6.

 

dr. Veres Judit sk.

                                                                                                                              elnök