NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)     Tárnoki út közlekedés-biztonsági gondjainak megoldására tett javaslat megvitatása.

2)     Batthyány-program megvitatása

3)     Közbiztonság helyzete

Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

4)     Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2006. évi tevékenységéről

5)      Egyebek

 

É r d, 2007. március 9.

 

dr. Veres Judit sk.

                                                                                                                        elnök

 

Meghívottak:

Horváth Andrea (Polgármesteri Hivatal)

Intézményvezetők