NAPIRENDI JAVASLAT:

1)     2007. évi költségvetés és Vagyongazdálkodási Irányelvek

2)     Rendeletalkotási javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatására

3)     Javaslat a 2007. évi gyommentesítési intézkedési terv elfogadására

4)     Javaslat az általános iskolai beiskolázási körzethatárok módosítására, a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására

5)     Tájékoztató közösségi házak kialakításának lehetőségeiről a város alközpontjaiban

6)      Egyebek

É r d, 2007. február 16.

 

dr. Veres Judit sk.

                                                                                                                              elnök