Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2020

Jegyzőkönyv - 2020. október 29.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. október 29-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésére

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésére

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. október 12.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. október 12-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a Kozáki kulis Napjának megrendezéséről szóló 7/2020. (IX. 04.) határozat módosítására

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

2. Javaslat a 2020. évi költségvetés felhasználására

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Kozáki kulis Napjának megrendezéséről szóló 7/2020. (IX. 04.) határozat módosítására

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

2. Javaslat a 2020. évi költségvetés felhasználására

Előadó: Vash Ivanna elnök

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. szeptember 28.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat és szöveges beszámoló az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadáshoz

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat és szöveges beszámoló az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadáshoz

 

Tovább...

Jeghyzőkönyv - 2020. szeptember 04.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Tájékoztató a járványügyi helyzetről és országos intézkedésekről

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

2. Beszámoló az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október és 2020. augusztus között végzett tevékenységéről

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

3. Javaslat a „XXI. századi gyermek ukrán mesék” c. Braille-írásos könyv magyarországi kiadásának támogatására

Előadó: Vass Alex elnökhelyettes

 

4. Javaslat a Kozáki kulis (ukrán hagyományos népi étel) Napjának megrendezésére

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Tájékoztató a járványügyi helyzetről és országos intézkedésekről

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

2. Beszámoló az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október és 2020. augusztus között végzett tevékenységéről

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

3. Javaslat a „XXI. századi gyermek ukrán mesék” c. Braille-írásos könyv magyarországi kiadásának támogatására

Előadó: Vass Alex elnökhelyettes

 

4. Javaslat a Kozáki kulis (ukrán hagyományos népi étel) Napjának megrendezésére

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. március 23.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. március 23-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. január 30.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: VashIvanna elnökés Vass Alex elnökhelyettes.

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Tovább...