A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre tekintettel az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

1. Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

  

UKRÁN NEMZETISÉGI  ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi I. költségvetés módosítás

 
       

Ft-ban

 

Bevételek

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

   520 000

   520 000

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

    0

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

520 000

520 000

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

   0

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

520 000

520 000

 
             

1.

Működési célú bevételek

 

   520 000

   520 000

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

520 000

520 000

 
             

Kiadások

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   108 960

   63 766

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

    0

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   217 040

   396 092

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

    0

 

6.

Beruházások

K6

056.

   194 000

   60 142

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

520 000

520 000

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

520 000

520 000

 
       

 

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

   326 000

   459 858

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

   194 000

   60 142

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

520 000

520 000

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

194 000

60 142

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

-194 000

-60 142

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

0

 
             

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

520.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 0,-forintban a bevételi főösszegét pedig összesen 520.000,- forintban;

 

- 2020. évi költségvetési kiadást:

520.000,- forintban, kiadási főösszegét 520.000,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő:         döntés továbbítására – azonnal

Felelős:            Vash Ivanna elnök

 

 

 

                                                                                                          Vash Ivanna

                                                                                                                  elnök