A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

1. Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

  

ÉRD MJV UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021.évi eredeti költségvetés

 

 
       

                    Ft-ban

   

Bevételek

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2021. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 683 616

 

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

 

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 683 616

 

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 683 616

 

 
         

 

 

1.

Működési célú bevételek

 

  1 683 616

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 683 616

 

 

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2021. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   100 000

 

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

 

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

  1 241 774

 

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    91 842

 

 

6.

Beruházások

K6

056.

   250 000

 

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 683 616

 

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 683 616

 

 
       

 

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

  1 433 616

 

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

   250 000

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 683 616

 

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

250 000

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

-250 000

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

 
                     

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2021. évi költségvetési bevételt:

 

1.683.616,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 1.683.616,- forintban;

 

- 2021. évi költségvetési kiadást:

 

1.683.616,- forintban, kiadási főösszegét 1.683.616,- forintban állapítja meg.          

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására – azonnal

Felelős:            Vash Ivanna elnök

 

 

                                                                                                          Vash Ivanna

                                                                                                                  elnök