A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakoss Aphrodite képviselőnek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő telefonköltségére 2021. január 1-től 2021. december 31-ig, havi legfeljebb 8000 forintot biztosít a 2021. évi költségvetésének terhére, amelynek költség és adó/járulék fedezetét a 2021. évi költségvetésébe betervezi.

 

Érd, 2021. január 25.

 

 

 

 

 

 

Papakosztandisz Elena

elnök