A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendeletre tekintettel az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

1. Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

 

ÉRDI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetés II. módosítás

 

Bevételek

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

  2 290 588

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

    594

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 000

2 291 182

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

   215 876

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

2 507 058

 
             

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 000

  2 507 058

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 000

2 507 058

 
             

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   100 000

   194 754

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   30 000

   30 000

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   910 000

  1 676 360

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

    0

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

   605 944

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 000

2 507 058

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

2 507 058

 
             

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 000

  1 901 114

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

   605 944

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 000

2 507 058

 
             

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

605 944

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

-605 944

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

0

 
     

                   

 
           

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetésének II. módosítását a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

 

-2.291.182,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 215.876,- forintban a bevételi főösszegét pedig összesen 2.507.058,- forintban;

 

- 2020. évi költségvetési kiadást:

 

2.507.058,- forintban, kiadási főösszegét 2.507.058,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Papakosztandisz Eleni elnök

 

 

 

Papakosztandisz Elena

elnök