A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel az az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzata Microsec Zrt. részére, Papakosztandisz Elena elnök elektronikus aláírásának biztosítása céljára 37.973 forintot különít el 2021. évi költségvetéséből.

 

 

 

Papakosztandisz Elena

elnök