Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. szeptember 15-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

                          Hercegfalvi Nándorné

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

 

1.      Javaslat Görög előadóművész műsorán való részvételre

2.      Egyebek

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Görög előadóművész műsorán való részvételre

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a Görög Kisebbség szeretné az Érden élő görögök számára Papadimitriu Athina görög előadóművész műsorának megtekintését támogatni. Az előadásra 2009. szeptember 20-án, vasárnap kerül sor a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában. Az előzetes felmérések szerint mintegy 30 jegyet vásárolnának 125 ezer forint összegben. Felteszi szavazásra az ismertetett javaslatot.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2009. (IX.15.)

határozat

 

Görög előadóművész műsorán való részvételre

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy támogatja az Érden élő görögök számára Papadimitriu Athina görög előadóművész műsorán való részvételt, melyre 2009. szeptember 20-án vasárnap kerül sora a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában. Az előadásra mintegy 30 darab jegyet kívánnak vásárolni 125 ezer forint összegben.

 

 

2.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy szeretnék az előző évi tapasztalatoknak és gyakorlatnak megfelelően a Görög Táncházat 2009/2010-ben is megrendezni havi egy alkalommal, mivel nagy érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt. A táncházat ismételten a Szepes Gyula Művelődési Ház előcsarnokában szeretnék megrendezni, ehhez kéri az önkormányzat segítségét, illetve nézzenek utána, hogy milyen módon vehető igénybe az előcsarnok. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 15 perckor befejeződött.