A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

 

 

1. Az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

       

Ft-ban

 

Bevételek

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2021. évi ei. kötelező közfeladat

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  2 615 730

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

   40 500

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

2 656 230

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

2 656 230

 
           

1.

Működési célú bevételek

 

  2 656 230

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

2 656 230

 
           
           

Kiadások

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2021. évi ei. kötelező közfeladat

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   924 672

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   96 000

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

  1 635 558

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

2 656 230

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

2 656 230

 
           

1.

Működési célú kiadások

 

  2 656 230

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

2 656 230

 
       

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

  

                                                                                                                                                                                      2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2021. évi költségvetési bevételt:

 

 2.656.230,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 2.656.230,- forintban;

 

- 2021. évi költségvetési kiadást:

 

2.656.230,- forintban, kiadási főösszegét 2.656.230,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Weszelovits Istvánné elnök

 

 

 

 

 

 

 

Weszelovits Istvánné

    elnök