A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt a költségvetési bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           Weszelovits Istvánné elnök

 

 

 

 

 

 

 

Weszelovits Istvánné

        elnök