NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának meghatározására
 • Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 • Javaslat a 2020. évre működési megbízások megkötésére, tagdíjak rendezésére
 • Javaslat Sváb bál megrendezésére
 • Javaslat a Bolyai János Általános Iskola programjainak támogatására
 • Beszámolók

 

Eszes Mária elnök:Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét, melyről a 4. napirendi pontot javasolja később tárgyalni, ezért leveszi a napirendől. Javasolja Hellinger Pált jegyzőkönyv-hitelesítőnek, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkérte Hellinger Pál képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint elfogadta a napirendet.

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának meghatározására
 • Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 • Javaslat a 2020. évre működési megbízások megkötésére, tagdíjak rendezésére
 • Javaslat a Bolyai János Általános Iskola programjainak támogatására
 • Beszámolók

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának meghatározására

 

Eszes Mária elnök:   A jogszabály  szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.A javaslat szerint az ÉrdiNémet Nemzetiségi ÖnkormányzatKépviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának időpontját 2020. július 20-ától - 2020. augusztus 16-áig határozza meg. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2020. július 20-ától - 2020. augusztus 16-áig

Határidő: kihirdetésre – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

 

 

 

Érd VárosN émet Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának meghatározásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi nyári zárásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2020. július 20-ától - 2020. augusztus 16-áig.

 

Határidő: kihirdetésre – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

 

Eszes Mária elnök: Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda székhelyeként az intézmény alapító okiratában az Érd, Riminyáki út 17. szám alatti cím szerepel az ingatlan a térképi- és címnyilvántartás szerint Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatt szerepel, ezért a Pumukli Óvoda alapító okiratában is módosítani szükséges a székhely megnevezését illetve a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon címét. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 29/2018. (V.03.) határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda29/2018. (V.03.) határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:Eszes Mária elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2020. évre működési megbízások megkötésére, tagdíjak rendezésére

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar művészeti vezetőjének megbízására vonatkozó javaslatot. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar művészeti vezetői feladatainak 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig történő ellátására, melynek megbízási díját 2020. évi költségvetésébe betervezi havi bruttó 58 824 forint és járulékai erejéig, összesen 70 000 forint összegben. A megbízási díj havonta, teljesítésigazolás alapján kerül kiegyenlítésre.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar művészeti vezetőjének megbízásáról

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar művészeti vezetői feladatainak 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig történő ellátására, melynek megbízási díját 2020. évi költségvetésébe betervezi havi bruttó 58 824 forint és járulékai erejéig, összesen 70 000 forint összegben. A megbízási díj havonta, teljesítésigazolás alapján kerül kiegyenlítésre.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, melyet megkaptak a képviselők, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozatijavaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hanselbeck Német Nemzetiségi Tánccsoport működéséhez a két táncoktató díját 60.000 forint/hó összegben 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig biztosítja és 2020. évi költségvetésébe betervezi. A költségek számla ellenében, havonta kerülnek kiegyenlítésre.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

a HanselbeckNémet Nemzetiségi Tánccsoport működési költségeinek biztosításáról

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hanselbeck Német Nemzetiségi Tánccsoport működéséhez a két táncoktató díját 60.000 forint/hó összegben 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig biztosítja és 2020. évi költségvetésébe betervezi. A költségek számlaellenében, havonta kerülnek kiegyenlítésre.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, melyet megkaptak a képviselők, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Kapuvári Emesével német nyelvoktatási feladatok 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig történő ellátására, melynek megbízási díját a 2020. évi költségvetésébe betervezi havi 35 ezer forint, valamint járulékai erejéig. A megbízási díj havonta, teljesítésigazolás alapján kerül kiegyenlítésre.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

5/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

Német nyelvű továbbképzés költségeinek biztosításáról

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Kapuvári Emesével német nyelvoktatási feladatok 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig történő ellátására, melynek megbízási díját a 2020. évi költségvetésébe betervezi havi 35 ezer forint, valamint járulékai erejéig. A megbízási díj havonta, teljesítésigazolás alapján kerül kiegyenlítésre.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, melyet megkaptak a képviselők, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) részére az éves tagdíj összegét, azaz 20 ezer forintot a 2020. évi költségvetésébe betervezi.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd VárosNémet Nemzetiségi Önkormányzata4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

Landesrat éves tagdíjról

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) részére az éves tagdíj összegét, azaz 20 ezer forintot a 2020. évi költségvetésébe betervezi.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, melyet megkaptak a képviselők, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2020. évi ÉMNÖSZ tagdíjat, azaz 40 ezer forintot 2020. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

 

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

ÉMNÖSZ éves tagdíjról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2020. évi ÉMNÖSZ tagdíjat, azaz 40 ezer forintot 2020. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Bolyai János Általános Iskola programjainak támogatására

 

Eszes Mária elnök: A tavalyi évekhez hasonlóan idén is javasolja az Érdi Bolyai János Általános Iskolában rendezendő német nyelvi versenyhez hozzájárulni a határozati javaslatba foglaltak szerint, valamint a 2020. május 1 - május 5-ig tartó ausztriai nyelvi gyakorlótábor buszköltségére 140 ezer forintot javasol elkülöníteni. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2020. februárban az Érdi Bolyai János Általános Iskola által tervezett német nyelvű verseny költségeihez 60 ezer forinttal - könyvek, oklevelek és egyéb kellékek beszerzésére, - amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

Német nyelvű verseny

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2020. februárban az Érdi Bolyai János Általános Iskola által tervezett német nyelvű verseny költségeihez 60 ezer forinttal - könyvek, oklevelek és egyéb kellékek beszerzésére, - amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érdi Bolyai János Általános Iskola által rendezett 2020. május 1 - május 5-ig tartó ausztriai nyelvi gyakorlótábor buszköltségére 140 ezer forintot különít el, amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata

német nyelvű táborról

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érdi Bolyai János Általános Iskola által rendezett 2020. május 1 - május 5-ig tartó ausztriai nyelvi gyakorlótábor buszköltségére 140 ezer forintot különít el, amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámolók

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2020. január 5-én megemlékezést tartottak az Ercsi út és a 7-es út találkozásánál állított kőkeresztnél, melyről interjú is készült. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a beszámolót.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót az Ercsi út és a 7es út találkozásánál lévő kőkeresztnél a II. világháború emlékére történő megemlékezésről, valamint utána megtekintették e tárgykörbenTárnokon lévő tárlatot.”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2020. (I.20.) ÉVNNÖ

határozata 

beszámoló az elhurcoltak emlékére történő megemlékezésről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót az Ercsi út és a 7es út találkozásánál lévő kőkeresztnél a II. világháború emlékére történő megemlékezésről, valamint utána megtekintették e tárgykörben a Tárnokon lévő tárlatot.

 

Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:19 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

 

K.m.f.

 

 

 

                        HellingerPál                        Eszes Mária

                     jegyzőkönyv-hitelesítő                elnök