NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1, Javaslat és szöveges beszámoló az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadáshoz

 2, Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

3, Egyebek, beszámolók

 

 

 

 

Érd, 2020. június 25.

 

 

 

Eszes Mária s.k.

elnök