NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. módosítására
  • Javaslat az 5/2020. (I.20.) ÉVNNÖ határozat a Német nyelvű továbbképzés költségeinek biztosítására vonatkozó határozat módosítására
  • Javaslat tankönyvvásárlásra
  • Javaslat Landesrat támogatására
  • Egyebek, beszámolók

 

 

 

Érd, 2020. szeptember 25.

 

 

 

Eszes Mária

elnök