NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére
  • Javaslat busz költség elkülönítésére
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

 

 

Érd, 2020. február 17.

 

 

 

Eszes Mária

elnök