NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat Szigetfesztiválon való részvételre
  • Javaslat Microsec részére elektronikus aláírás éves díjának kifizetésére
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

 

 

Érd, 2021. augusztus 11.

 

 

 

Eszes Mária

elnök