NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezésére, valamint a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2020/21-es nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának elfogadására

2. Javaslat a Neue Zeitung 2022. évi megrendelésére

3. Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

 

Érd, 2021. november 8.

 

 

 

Eszes Mária

elnök