NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat Sváb bál megrendezésére

2. Javaslat a 2022. évre működési megbízások megkötésére, tagdíjak rendezésére

3. Javaslat a 2022. évre koszorúzás-, posta és irodaszer költség elkülönítésére

4. Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

 

Érd, 2022. január 7.

 

 

 

Eszes Mária

elnök