NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére
  • Javaslat az önkormányzat által fenntartott Pumukli Német Nemzetiségi Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

Érd, 2022. február 28.

 

 

 

     Eszes Mária

           elnök