Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 20-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 3 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Mária.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Az elmúlt 4 év értékelése, támogatási döntések

 

2. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az elmúlt 4 év értékelése, támogatási döntések

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Úgy gondolja, hogy tisztességgel végigdolgozták az elmúlt 4 évet. Szinte minden hónapban volt valami esemény, melyen részt vettek, továbbá közreműködtek a települési önkormányzat életében is. El szeretné mondani, amit már előző ülésen is elmondott, hogy amellett, hogy dolgoznak, sok támogatást is megszavaznak iskoláknak, énekkaroknak, a Német Kultúr Egyesületnek, emellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat megközelítőleg 1 millió forintja pénzmaradvánnyal rendelkezik. Hangsúlyozza, hogy nem azért maradt ennyi pénzük, mert nem csináltak semmit, hanem azért, mert önkormányzatuk spórolt, soha nem vettek ki feleslegesen pénzt például telefon vagy benzin költségre. Szerették volna a Nemzetiségi Tájházat létrehozni, több épület megtekintése után, azonban sajnos nem bírták elérni erre a célra ennyi év alatt, hogy ezen törekvés megvalósuljon. Utoljára az Érd, Alsó utcában lévő „Fiby-házat” szerették volna kialakítani tájháznak és egyben közösségi helységnek, ahol kisebb kulturális rendezvényeket, énekkari próbákat lehetett volna megvalósítani. Ígéret után sajnos ez sem valósult meg, a Fiby-házat a zenei könyvtár kapta meg. Az utolsó 4 évben támogatták a Rosenbrücken énekkart évente 100 ezer forinttal, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző bált minden évben megrendezésre került februárban, valamint támogattuk a „Felzárkózás a Halmozottan hátrányos gyerekekért Közhasznú Alapítványt”. A karácsonyi ünnepségeket, melyeket már a Finta rendezvényteremben tartottak meg legutóbb a nagy érdeklődésre való tekintettel, ahol többek között fellépett a Lukin László zeneiskolából a gyerek fúvószenekar, valamint a szomszédos településekről meghívott vendég kórusok Tökölről, illetve Szendehelyről, melyen támogatták a fellépőket, illetve vendégül látták őket, valamint az Érdi Német Nemzetiségi Rozmaring kórus. Minden évben részt vettünk az ÉMNÖSZ Kulturális rendezvényén novemberben, ahová busszal vittük az érdeklődőket. Ezen kívül részt vettek az etyeki hagyományőrző német nemzetiségi rendezvényen. Márciusban pedig az Érdligeti 1848-as emlékmű felújításához és az emléktábla elkészíttetéséhez 30 ezer forinttal járultak hozzá. Áprilisban a Rozmaring kórus kapott a 2010. évi működéséhez 120 ezer forintot, valamint az ófalusi pincenapokra különítettek el 150 ezer forintot, melyet nem használtak fel teljes összegben, mivel a Német Nemzetiségi Önkormányzat ezen a rendezvényen műsorral nem vett részt, de a pincében megvendégelték az odalátogató vendégeket. Augusztusban az érdi temetőben a német katonai emlékhely kialakítását 100 ezer forinttal támogatták. Szeptemberben az ófalusi szüreti fesztivált a Pincetulajdonosok Egyesületével és a nemzetiségekkel közösen rendezik meg. Ezen a rendezvényen a Taksonyi fiatal svábok táncegyüttese lépett fel, gyerekek és felnőttek tánccsoportjával, valamint a taksonyi fúvószenekar kíséretével, itt 200 ezer forintot különítettek el és használtak fel a költségekre és a megvendégelésre. Hozzáteszi, hogy a rossz idő ellenére voltak látogatók. A Német Kultúr Egyesületet pályázati alapját egészítették ki 250 ezer forinttal, valamint a működési támogatásra benyújtott pályázatukra 200 ezer forint támogatást szavaztak meg. Szeptember 9-ei ülésükön. 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megszavazták a Rosenbrücke énekkar számára a 95 ezer forint támogatást, a kérelmet már számlával mellékelten nyújtották be. A Lukin László zeneiskola gyerek fúvószenekarát is támogatták, illetve a Marianum nemzetiségi iskolát is támogatták a karácsonyi fellépésért. Összegezve úgy gondolja, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt 4 évben jól működött. A támogatási döntéseknél elmondja, hogy a zeneiskolából felléptek a kisfúvósok, elmentek egy minősítésre, ahol ezüstérmet hoztak haza, bár igaz, hogy ez még májusban volt, de felléptek a szőlővirág ünnepségen is. Ezért a kisfúvósokat támogatni kellene, elmondja, hogy a karnagyuk Zwick Ágoston, aki nagyon sokat tesz a gyerekek oktatásáért. Ezért 100 ezer forintot javasol, de várja a hozzászólásokat.

 

Schneider István: Egyetért, hiszen bármikor fellépnek a rendezvényeken, melyekre meghívást vagy felkérést kapnak.

 

Poszpisek Lajosné: Teljes mértékben egyetért, nem beszélve arról, milyen minősítést értek el, ezt valamilyen formában támogatni kellene.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

 

23/2010. (IX.20.) számú

h a t á r o z a t

 

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 100 ezer forinttal támogatják a Lukin László Zeneiskola kisfúvósait, Zwick Ágoston karnagy vezetésével.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az elhangzott beszámoló elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

 

24/2010. (IX.20.) számú

h a t á r o z a t

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 évről szóló beszámolóját.

 

Schneider István: Megalakult a Német Kultúr Egyesület, és működőképes.

 

Falusi Ferenc: Hangsúlyozza, hogy jövőre támogatást már csak március végén fognak kapni.

 

Poszpisek Lajosné: Összegezve elmondja, hogy eseménydús évek teltek el. Teljes mértékben ezt felsorolni a jegyzőkönyvekből, határozatokból és az eseménynaptárból lehet tételesen.

 

Falusi Ferenc: Valóban, 4 éven keresztül megtartották a karácsonyi ünnepségeket, a Hagyományőrző Nemzetiségi Rendezvényt, a Hagyományőrző Gálán is részt vettek, a városi ünnepségeken, koszorúzáson, valamint a Városszépítő és Honismereti egyesülettel több rendezvénynek a megvalósításában.

 

Poszpisek Lajosné: Sőt a Hősök napján is mindig részt vettek.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy jó a kapcsolatuk a diósdiakkal, tököliekkel, szigetcsépiekkel, a szigetújfalusiakkal, szeptember 11-én fellépett a Rozmaring kórus diósdon.

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy a négy év munkájának elismeréseként – a települési önkormányzat mintájára - mindenki kapjon egy elismerő oklevelet. Ebben természetesen benne vannak a külső bizottsági tagok, illetve akik részt vettek a munkában, ez nem nagy költség.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy már 16 éve együtt dolgoznak, természetesen senki nem pénzért végzi a munkát, tehát egyetért, hogy valami emléket rendeljenek meg elismerésként. Úgy gondolja, hogy erre különítsenek el 80 ezer forintot, lehet, hogy ennél kevesebbet költenek el.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

25/2010. (IX.20.) számú

h a t á r o z a t

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájában résztvevőket emléklappal jutalmazzák, melyre 80 ezer forintot különítenek el.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést, megköszöni az eddigi munkát, és mindenkinek sok sikert kíván a választásokhoz.