JEGYZőKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. július 6-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes,

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltaknak megfelelően kéri a napirend elfogadását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az érdi napközis tábor nemzetiségi programjának támogatására

 

2. Javaslat a Bolgár Hírek (Balgarszki Veszti) c. bolgár lap támogatására

 

3. Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az érdi napközis tábor nemzetiségi programjának támogatására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy az idei érdi napközis tábort szervező Széchenyi Általános Iskola pedagógusai megkeresték, hogy minden héten a napközis tábor diákjainak szeretnének egy-egy Érden élő, tevékenykedő nemzetiséget bemutatni. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatot 3 gyermek fogja képviselni. A tervek szerint egy bolgár népdalt és egy táncot fognak tanítani a táborozóknak, bemutatnak egy-egy népviseletet. Kóstolónak a jellegzetes bolgár paradicsomszószból visznek pogácsával. Javaslata, hogy a tábor nemzetiségi programjának támogatására a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére maximum 20 ezer forint támogatást nyújtson.

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

9/2009. (VII. 06.)

h a t á r o z a t

 

az érdi napközis tábor nemzetiségi programjának támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az érdi Napközis táborban megrendezésre kerülő nemzetiségi programra - 2009. évi költségvetése terhére – maximum 20.000,-forint támogatást biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Hírek (Balgarszki Veszti) c. bolgár lap támogatására

 

Márta Ildikó: A tavalyi támogatási kérelem után idén is felkérték Önkormányzatunkat, hogy a lehetőségeinkhez mérten támogassuk a Bolgár Hírek (Balgarszki Veszti) című kétnyelvű (magyar-bolgár) kulturális folyóirat kiadását. Javasolja, hogy az újság részére 80 ezer forint támogatást nyújtsanak.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2009. (VII. 06.) számú

h a t á r o z a t

 

a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a „Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatására - 2009. évi költségvetése terhére - 80.000,-forintot biztosít.

A Kisebbségi önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy az elmúlt évben támogatták a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodát. Idén is kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz. Javasolja, hogy 30-30 ezer forint támogatást nyújtsanak az iskola és az óvoda számára.

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2009. (VII. 06.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda  részére - 2009. évi költségvetése terhére – 30.000 - 30.000,-forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat az intézményekkel támogatási szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

Márta Ildikó: Megköszöni a részvételt, mivel kérdés, észrevétel nincs az ülést bezárja.